Henkilöstökoulutusta ay-toimijoille

ETUI-koulutuksiin liittyvissä asioissa sinua neuvoo:

Kirsi Mäki
koulutussuunnittelija
040 456 6511
kirsi.maki@tsl.fi

ETUI:n kursseja

ETUI:n koulutusosasto aukaisee haun kurssille noin kahta kuukautta ennen kurssin alkua. Tässä kurssikalenterissa ovat kurssit, joiden hakuaika on käynnissä juuri nyt.

Voit tutustua myös muihin ETUI:n kursseihin jo ennen niiden hakuaikojen alkamista osoitteesta: http://www.etui.org/Training/Find-courses/(all)
Huomaathan, että kurssin tiedot saattavat kuitenkin vielä muuttua ennen kuin ETUI:n koulutusosasto julistaa kurssihaun avautuksi.

>> Kurssien hinnat

 

Alkuvuodesta ETUI:n kurssitarjonta on ollut vähäistä, mutta pian vilkastuu, kun ETUI:n lukuvuosi 2018-2019 käynnistyy 1.4.2018. Uusi kurssiohjelma julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä. Nyt voit jo tarkastella tulevan lukuvuoden kurssitarjontaa kurssien otsikoiden tasolla ETUI Courses programme 2018-2019 –tiedostosta.

Uuden kurssiohjelman ensimmäiset haussa olevat kurssit
(kurssit ovat järjestyksessä viimeisen hakupäivän mukaan):

Ylisukupolvinen solidaarisuus ja aktiivinen ikääntyminen

Aika:   23. - 25.5.2018
Paikka:   Bryssel, Belgia
Haku päättyy:   20.4.2018
Työskentelykielet:   englanti, ranska, slovakki

 

Kurssilla analysoidaan ylisukupolvisen solidaarisuuden ja aktiivisen ikääntymisen käsitteitä sekä kartoitetaan nuorten ja vanhempien työntekijöiden työmarkkina-asemaa Euroopassa. Lisäksi tunnistetaan keinoja, joilla nuorten ja vanhempien työntekijät huolenaiheita tuodaan osaksi ammattiliittojen toimintaa. Kurssilla myös analysoidaan EU:n ylisukupolvista solidaarisuutta ja aktiivista ikääntymistä koskevaa kehyssopimista ja kehitetään ideoita siihen, miten ammattiliitot voivat tukea sen toimeenpanoa.

>> Tilaa hakulomake

Epätyypillisissä työsuhteissa työtä tekevien järjestäminen ja edustaminen

Aika:   7. - 9.5.2018
Paikka:   Rooma, Italia
Haku päättyy:   23.4.2018
Kohderyhmä:
 
  Ay-toimitsijat, jotka vastaavat järjestämisestä tai 
työehtosopimusneuvotteluista    
Työskentelykielet:   englanti, ranska, italia ja espanja

 

Joulukuussa 2016 ETUC hyväksyi ”Towards new protection for self-employed workers in Europe” –päätöslauselman, jonka tarkoituksena on tutkia uusia tapoja järjestää itsensätyöllistäjiä ammattiyhdistysliikkeen piiriin ja turvata heidän oikeuksiaan. Kurssin tavoitteena on identifioida, miten puolustaa epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien, etenkin itsensätyöllistäjien, oikeuksia työehtosopimusneuvotteluissa. Kurssilla vaihdetaan myös hyviä käytäntöjä siitä, miten itsensätyöllistäjiä on järjestetty ammattiyhdistysliikkeen piiriin sekä avataan sitä, millaisia toimenpiteitä on tehty itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan kehittämisessä eri maissa. Lisäksi tutustutaan viimeisimpiin eurooppalaisten tason aloitteisiin, jotka käsittelevät itsensätyöllistäjiä oikeuksien turvaamista ja kehitetään ideoita siihen, miten tätä voidaan toimeenpanna kansallisessa politiikassa.

>> Lisätietoja
>> Tilaa hakulomake

e-tutor -koulutus, osa 1

Aika:   30.5. - 1.6.2018
Paikka:   Bryssel, Belgia
Haku päättyy:   23.4.2018
Kohderyhmä:   Ay-kouluttajat
Työskentelykieli:   englanti

 

Verkkokurssien suunnittelu, toteutus ja arviointi vaativat kouluttajalta erityisiä tietoja ja taitoja. ETUI lanseerasi viime vuonna pilotin verkkokurssista, jonka tavoitteena oli saavuttaa suuri määrä osallistuja samalla kertaa ja tarjota heille helppo pääsy laadukkaisiin koulutussisältöihin verkon välityksellä.  Pilottikurssin kokemuksiin pohjautuen tällä kurssilla kehitetään edelleen etäoppimista ay-liikkeelle keskeisten teemojen ympärillä. Ammattiliitot voivat myös hyötyä ETUI:n verkkokurssipilotin kokemuksista ennen kuin alkavat itse kehittää omia verkko-oppimisen välineitään. Kurssilla myös valmistetaan kouluttajia osallistumaan ETUI:n verkkokoulutuksiin.  ETUI tarvitsee jatkossa yhä enenevissä määrin verkkotutoreita työskentelemään etäoppimisprojektissaan.

>> Lisätietoja
>> Tilaa hakulomake

Englannin kielen verkkokurssi ay-toimijoille (keskitaso)

Aika:   30.4. - 31.7.2017
Paikka:   verkkokurssi
Haku päättyy:
 
  24.4.2018
Huom.! Kurssi on erittäin suosittu, hae nopeasti.
Työskentelykieli:   englanti

 

Nyt on jälleen käynnistynyt haku ETUI:n vuosittain järjestämälle ay-englannin verkkokurssille (keskitaso). Erittäin suosittu kurssi on suunnattu kaikille ay-toimijoille. Jos olet kiinnostunut kurssista, hae nopeasti kurssille yllä olevan hakulinkin kautta.

>> Lisätietoja verkkokurssista
>> Hae kurssille

Eurotrainers-kouluttajakoulutus, taso 2

Aika:   5. - 9.6.2018
Paikka:   Runö, Ruotsi
Haku päättyy:   30.4.2018
Työskentelykielet:   englanti, ranska

 

HUOM! Kurssille osallistuminen edellyttää Eurotrainers-kouluttajakoulutuksen tason 1 suorittamista.  Eurotrainers –kouluttajakoulutuksen  tason 1 kurssi järjestetään seuraavan kerran 29.1.-1.2.2019 Brysselissä, Belgiassa.

>> Lisätietoja Eurotrainers-kouluttajakoulutuksesta (taso 1)

Englannin kielen ja ay-viestinnän kurssi (keskitaso)

Aika:   11. - 15.6.2018
Paikka:   Ljublijana, Slovenia 
Haku päättyy:   14.5.2018
Työskentelykieli:   englanti 

 

Kurssin tavoitteena on voimauttaa ay-toimijoita kommunikoimaan rakentavasti, avoimesti ja tehokkaammin englanniksi.  Kurssilla kehitetään mm. argumentaatiotaitoja monikulttuurisessa ryhmässä ja voitetaan yhdessä pelkoa puhua vieraalla kielellä. Näin voimme verkostoitua ja keskustella ammattiliittojen asemasta eurooppalaisella tasolla sekä saada viestimme paremmin perille englanniksi. Kurssille osallistujalla tulee olla keskitason englanninkielen taito.

>> Lisätietoja kurssista

Psykososiaalinen riski ja työorganisaatio

Aika:   19. - 21.6.2018
Paikka:   Ostend, Belgia
Haku päättyy:   21.5.2018
Työskentelykielet:   englanti, ranska, puola

 

Kurssin tavoitteena on mm. tunnistaa psykososiaalisten riskien seurauksia työntekijöiden terveydelle ja miten työorganisaatio voi synnyttää psykososiaalisia riskejä työpaikalla. Tavoitteena on lisäksi tuottaa ay-liikkeelle yhteistä lähestymistapaa psykososiaalisiin riskeihin liittyvissä kysymyksissä.

>> Lisätietoja kurssista

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje