ETUI - European Trade Union Institute

ETUI-koulutuksiin liittyvissä asioissa sinua neuvoo:

Kirsi Mäki
koulutussuunnittelija
040 456 6511
kirsi.maki@tsl.fi

ETUI:n kursseja

ETUI:n koulutusosasto aukaisee haun kurssille noin kahta kuukautta ennen kurssin alkua. Tässä kurssikalenterissa ovat kurssit, joiden hakuaika on käynnissä juuri nyt.

Voit tutustua myös muihin ETUI:n kursseihin jo ennen niiden hakuaikojen alkamista osoitteesta: http://www.etui.org/Training/Find-courses/(all)
Huomaathan, että kurssin tiedot saattavat kuitenkin vielä muuttua ennen kuin ETUI:n koulutusosasto julistaa kurssihaun avautuksi.

>> Kurssien hinnat

Vapaa- vs. pakkotyö 21. vuosisadalla

Aika:    27.2. - 1.3.2018
Paikka:   Bukarest, Romania
Haku päättyy:   25.1.2018
Työskentelykielet:   englanti, saksa, romania

 

Lähes 1,8 henkilöä tuhatta ihmistä kohden työskentelee EU:n alueella pakkotyössä. Tämä työläisiin kohdistuvat rikos linkittyy myös vapaaseen työvoimaan esimerkiksi palkkaa kohdistuvana paineena. Eurooppa-neuvosto suosittelee, että jäsenmaat ratifioivat ILO:n pakkotyötä koskevan sopimuksen uuden pöytäkirjan vuoden 2016 loppuun mennessä. Mitkä ovat ammattiyhdistysliikkeen kokemukset pakkotyöstä? Millaisia konkreettisia ehdotuksia ammattiyhdysliike voi tehdä tukeakseen pöytäkirjan toimeenpanoa?

Kurssin tavoitteena on analysoida pakkotyötä historiallisena ilmiönä EU:ssa, keskustella pakkotyöstä juridisena käsitteenä sekä vertailla ammattiliittojen kokemuksia aihepiiristä ja kehittää ideoita toimeenpanoehdotuksiksi.  Kurssi on suunnattu ammattiliittojen luottamusmiehille, jotka työskentelevät sektoreilla, joilla on tullut ilmi pakkotyötä (maatalous, rakennus, teollisuus, siivous) ja liittojen työntekijöille ja luottamusmiehille, jotka vastaavat työoikeuksiin tai maahanmuuttoon liittyvistä asioista.

>> Lisätietoja kurssista
>> Tilaa hakulomake

Projektihallinta- ja rahoitushakukoulusta ay-toimijoille 

Aika:   27.2. - 1.3.2018
Paikka:   Bryssel, Belgia
Haku päättyy:   26.1.2018
Työskentelykielet:   englanti

 

Ay-toimijoille suunnattu kurssi käsittelee suorien EU-komission rahoittamien sosiaalipartnereille tarkoitettujen hankkeiden projektihallinta- ja rahoitushakukoulutusta. Sosiaalipartnereille tarkoitetuissa hankkeissa hakijana voi olla keskusjärjestö tai ammattiliitto, ja hankkeessa tarkoituksena on eurooppalaisessa yhteistyössä vastata edunvalvontaan liittyviin kehittämistarpeisiin. Hankkeissa tarvitaan siis kumppaneita muista EU-maista. Jos siis on pohdinnassa EU-tason kehittämistarpeita, tässä voisi olla rahoituskanava sen toteutukseen! 

Kurssilla opitaan ymmärtämään sosiaalipartnereiden välisten EU-hankkeiden rahoitushaun kriteerit, kokoamaan hankerahoitusbudjetti, parantamaan EU-komissiolle jätettävien hankehakemusten laatua ja autetaan löytämään kv-projektikumppanuuksia hanketta varten.

>> Lisätietoja kurssista
>> Tilaa hakulomake

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje