Osaaminen, verkostot, asiantuntijuus

Työn tulevaisuus tehdään yhdessä

Hankekeskus on työkalu hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Älä jää hankeideasi kanssa yksin, vaan ole yhteydessä hankekeskuksen asiantuntijoihin. Yhteistyössä hankekeskuksen kanssa voit toteuttaa hankkeita, joilla rakennetaan hyvää, yhdenvertaista työelämää kaikille. 

Hankekeskuksen toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jossa on mukana eri ammattiliittoja ja jota johtaa SAK. Hankeyhteistyöhön hankekeskus tuo mukanaan ammattiliittojen verkostot ja asiantuntijuuden. Hankekeskus saattaa työntekijät, työnantajat, oppilaitokset ja muut sidosryhmät yhteen.  

Ammattiliitot voivat olla mukana hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa – hankekeskus tukee hankesuunnittelussa, kirjoittaa hankehakemukset ja hoitaa hankkeiden hallinnoinnin.  

Joku käyttää aina työelämän kehittämiseen suunnattua hanketukea – hankekeskuksen kautta voit olla mukana toteuttamassa tällä rahalla hankkeita. 

Hanketoiminnan yhteyshenkilöt:

Erna Alitalo Erna Alitalo hankesuunnittelija 040 455 7664 erna.alitalo@tsl.fi
Päivi Vartiainen Päivi Vartiainen hankepäällikkö 040 763 9657 paivi.vartiainen@tsl.fi
Mervi Ylitalo Mervi Ylitalo hankekeskuksen päällikkö 044 512 2062 mervi.ylitalo@tsl.fi
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje