Arbetarnas Bildningsförbund ABF

Työväen Sivistysliitto – Arbetarnas Bildningsförbund TSL/ABF rf är en öppen bildningsorganisation för vuxna med rötter djupt i det finländska samhället. TSL/ABF har anordnat folkbildning sedan 1919.

TSL/ABF är en tvåspråkig bildningsorganisation, som har 34 medlemsorganisationer: FFC-anslutna fackförbund, SDP med dess systerorganisationer samt organisationer i kultur- och socialbranscherna.

TSL/ABF ansvarar för en studiecentral, som är en vuxenutbildningsanstalt underställd lagen om det fria bildningsarbetet och som har verksamhet i olika delar av landet.

TSL/ABF är en del av det finländska vuxenutbildningssystemet. Förutom för enskilda människor erbjuder TSL-/ABF-studiecentral - Finlands största på sitt område - utbildningstjänster för föreningar, företag och offentlig sektor. Verksamheten finansieras delvis med statsbidrag.

 
|
Siltasaarenkatu 18 - 20 A, 00530 Helsinki p. 0207 457 600 © TSL - Tekninen toteutus Avoine Oy, Design hhoy.