Yhteistyö, opastaminen, tukipalvelut

Sopimusjärjestelmä

TSL-opintokeskus järjestää kursseja yhteistyössä jäsen- ja opintojärjestöjen kanssa. Yhteistyötä toteutetaan suunnitelmalliseen sopimusjärjestelmään perustuen.

TSL auttaa sopimuskumppaneita koulutustoiminnan prosessien suunnittelussa ja toteutuksessa. TSL seuraa sopimusjärjestelmän mukaisen toiminnan toteutumista, tuottaa sopimuskumppaneille ajantasaista tietoa koulutustoiminnan kehityksestä sekä tukee sopimuskumppaneiden koulutustoimintaa taloudellisesti.

TSL ohjaa sopimuskumppaneiden opetustuntiresurssin käytön suunnittelua. Koulutustoiminta suuntautuu seitsemään pääkoulutusteemaan, joita ovat:

  • työelämätaidot
  • järjestölliset taidot
  • yhteiskunnalliset taidot
  • tietoyhteiskuntataidot
  • hyvinvointia tukevat taidot
  • kulttuuriset taidot
  • oppimisvalmiudet ja oppimaan oppimisen taidot

Sopimuskumppanit raportoivat koulutustoiminnastaan TSL:n tapahtumahallintajärjestelmään. Järjestelmään kirjautuminen tapahtuu viereisellä linkillä. Kirjautumissivulta löytyy myös sopimuskumppaneiden tarvitsemat ohjeet ja lomakkeet.

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje