Tieto, taito, osallistaminen, rohkaisu

TSL kasvattaa osaamistaan

Inari Juntumaa palaa vanhempainvapaalta koulutuspäällikön tehtäviin 1.10.2018 alkaen. Vt. koulutuspäällikkö Maria Mäkynen siirtyy Työn murros -projektin päälliköksi sekä yhteiskunnallisen koulutuksen asiantuntijan tehtäviin vakituiseen työsuhteeseen 1.10.2018 alkaen. Projektissa paneudutaan työn murrokseen, työn muuttumisen osaamistarpeisiin sekä vaikuttavuusarvioidaan tunnistettujen osaamistarpeiden myötä kehitettyä koulutuspilottia. Maria Mäkynen vastaa myös yhteiskunnallisen koulutuksen kokonaisuudesta. 

Oskari Ollikainen aloittaa työt järjestäjäkouluttajana 2.10.2018 TSL:n järjestäjätiimissä määräaikaisessa sijaisuudessa 2.10.2018-31.5.2019 välisenä aikana. Hänellä on laajaa kokemusta järjestämistyöstä. Ollikainen on aikaisemmin toiminut järjestäjänä Teollisuusliitossa, jossa hän on suunnittelut ja toteuttanut työpaikka- ja strategisen tason järjestämiskampanjoita  sekä kouluttanut liiton järjestäjäkursseilla. Ollikainen tuo vahvaa käytännön järjestämisosaamista TSL:oon ja sitä kautta jäsenjärjestöillemme.

 

YGAP -kurssi on ikimuistoinen kokemus

IFWEA:n (International Federation of Workers’ Education Associations) järjestämä YGAP (Youth Global Awareness Program) on vuosittain järjestettävä nuorille ay-aktiiveille suunnattu globaalikoulutus. YGAP -koulutukseen kuuluva kurssi pidetään Etelä-Afrikassa, Kapkaupungissa.

Kurssilla tutustutaan Etelä-Afrikan ja eri maiden sosiaalisiin, poliittisiin ja ay-liikkeen kohtaamiin haasteisiin ja ratkaisuihin. Lisäksi kurssilla luodaan hyviä verkostoja eri maiden ammattiyhdistysaktiivien sekä Etelä-Afrikan ay-liikkeen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tavoitteena on, että osallistujat oppivat ajattelemaan globaalilla ja solidaarisella tavalla. Tämän vuoden teemana on Make your voices heard: using popular education to respond to extremism.

Suomesta kurssille osallistuu yhteensä viisi nuorta aktiivia PAM:sta, Teollisuusliitosta, Demarinuorista ja SONK:sta. Ensimmäistä kertaa mukana on osallistuja myös Ahvenanmaalta. Osallistujien opiskelua tukee koordinaattori Noora Luukka.

Koordinaattori ja osallistujat tapasivat 27.-29.8.2018 järjestetyssä esitapaamisessa, jossa kurssin sisältöön ja sääntöihin perehdyttiin osittain Ruotsista tulevien osallistujien kanssa. Itse kurssi pidetään 14.10. – 27.10.2018, jota ennen osallistujat suorittavat itsenäisesti koulutukseen liittyviä tehtäviä.

”Ryhmämme osallistujat vaikuttivat kaikki todella motivoituneita ja innostuneilta. Mielestämme löysimme heti esitapaamisessa hyvän ryhmähengen ja uskon, että se tulee olemaan tärkeä voimavara Kapkaupungissa. Kurssin osallistujat tulevat useasta eri ammattiliitosta ja erilaisista vaikuttajataustoista, mikä lupailee mielenkiintoisia keskusteluja ja näkökulmia kurssin aikana.” kertoo koordinaattori Noora Luukka.

Noora suosittelee YGAP -kurssia kaikille globalisaation, kansainvälisen solidaarisuuden ja työväenliikkeen teemoista kiinnostuneille. ”Kurssi on varmasti jokaiselle osallistujalle ikimuistoinen ja omaa ajattelua avartava kokemus. Kurssista ainutlaatuisen tekee sen intensiivisyys sekä erilaisten ihmisten ja asioiden kohtaaminen. Tällaista kokemusta on vaikea muualta saada.”

Kapkaupungissa kurssipäivät koostuvat pääasiassa erilaisista workshopeista, luennoista, vierailuista ja keskusteluista. Kurssilaiset pääsevät vierailemaan townshipeissä ja näkemään Kapkaupungin eri puolia. He osallistuvat myös eri maista tulevien koordinaattoreiden järjestämään Amazing Race- kisailuun.

”Kurssin aikana vierailemme erilaisten järjestöjen ja ammattiyhdistysten luona, sekä kurssilaiset tekevät parin päivän harjoittelun jossain paikallisessa järjestössä. Olennainen osa kurssia on kuitenkin myös toisiin kurssilaisiin tutustuminen sekä kurssin teemoista käytävät keskustelut.” Noora kertoo.

IFWEA:n YGAP -kurssin nettisivut 

IFWEA:n Facebook -sivu

IFWEA:n YGAP 2018 Facebook -sivu

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje