Tieto, taito, osallistaminen, rohkaisu

Kampanjoinnin verkkokurssi (71816)

12.03.2018 | Verkkokurssi

Kampanjoilla tarkoitetaan tilapäisiä ponnisteluja tiettyyn tavoitteeseen pääsemiksi. Tempauksilla vaikutetaan ihmisiin. Kampanjoilla siis muutetaan maailmaa. Verkkokurssilla kampanjatyöhön pureudutaan kampanja käynnistämisen, kampanjan strategisten valintojen, kampanjan suunnittelun ja päättämisen kautta. Kurssi on tarkoitettu kaikille kampanjoita toteuttaville.

Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa. Kurssilaisilla täytyy olla käytössään tietokone, toimiva internet-yhteys ja sähköpostiosoite sekä jokin tekstinkäsittelyohjelma. Lisäksi edellytetään perusosaamista tietokoneen käytössä. Kurssin kesto on 10 viikkoa ja kurssin suorittamiseen arvioidaan menevän aikaa noin 3 tuntia viikossa.

Sisältö

  • Kampanjan suunnittelu ja käynnistäminen
  • Kampanjan strategiset valinnat
  • Kampanjan päättäminen

Kampanjoinnin verkkokurssi (71816)

12.03.2018 | Verkkokurssi

Kampanjoinnin verkkokurssi (71816)

12.03.2018 | Verkkokurssi

Kurssimaksu on
390 €

Kampanjoinnin verkkokurssi (71816)

12.03.2018 - 28.05.2018
00:00 - 00:00

Verkkokurssi

Ilmoittaudu viimeistään: 12.2.2018

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje