Demokratia, tasa-arvo, sivistys, suvaitsevaisuus

TSL

Työväen Sivistysliitto TSL on työväenliikkeen arvopohjaan sitoutunut järjestöjen oppilaitos, joka rohkaisee ihmisiä osallistumiseen ja vaikuttamiseen yhteiskunnassa. TSL on kaksikielinen vapaan sivistystyön järjestö, joka edistää toiminnallaan demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta yhteistyössä jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa. Työväen Sivistysliitto on perustettu vuonna 1919.

TSL:n koulutus- ja kulttuuritapahtumissa on vuosittain noin 150 000 osallistujaa. TSL:lla on osaava koulutushenkilöstö sekä laaja asiantuntija- ja kouluttajaverkosto. Liitto on aktiivinen toimija myös kansainvälisesti eurooppalaisen Solidar-verkoston ja maailmanlaajuisen IFWEA-verkoston (International Federation of Workers´ Educational Associations) kautta.

Työväen Sivistysliiton ja sen hallituksen puheenjohtaja on kansanedustaja Ilkka Kantola.
 
 
 

TSL:n kansainväliset yhteistyökumppanit

 

Pohjoismainen yhteistyö – ABF Norden

ABF Norden järjestää vuosittain yhteispohjoismaisen Genèvekoulun, ja edistää pohjoismaisten työväen sivistysjärjestöjen yhteistyötä pohjoismaisissa yhteishankkeissa.

Eurooppalainen yhteistyö - SOLIDAR

SOLIDAR toimii jäsenjärjestöjensä kautta tukemalla yhteistyötä alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Järjestö toimii Brysselissä aktiivisena kansalaisjärjestöjen edunvalvojana ja lobbaajana.

TSL-organisaatioiden globaalijärjestö IFWEA

International Federation of Workers´ Educational Associations IFWEA tarjoaa areenan erilaisille järjestöille vaihtaa näkemyksiä ja hyviä kokemuksia sekä pohtia maailman tilaa ja vaihtoehtoisia menetelmiä globalisaation hallinnalle. Järjestön sihteeristö sijaitsee Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje