Infowebinaarisarja koronan vaikutuksista toipuville Uudenmaan Pk-yrityksille ja niiden henkilökunnalle

Infowebinaarit ovat osallistujille maksuttomia.

Työssäjaksaminen ja työkyvyn ylläpito

Aika: 19.4.2023 klo 14.00–15.00
Ilmoittaudu mukaan 18.4.2023 mennessä

Webinaarissa käydään läpi työkyvyn osatekijäitä, ja pohditaan työssä jaksamisen tukemisen teemaa sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Miten työnantaja voi tukea yksilöiden työssä jaksamista? Entä mitä itse voimme tehdä oman työhyvinvointimme eteen. Aiheesta puhumassa Lotta Allemand, kouluttaja (johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys) Careeria.

Kestävä kasvu ja vastuulliset hankinnat

Aika: 10.5.2023 klo 14.00–15.00
Ilmoittaudu mukaan 9.5.2023 mennessä

Kestävä kasvu kilpailutekijänä, vastuullisen hankinnan suunnittelu sekä kiertotalous. Aiheesta puhumassa Lotta Oljemark, kouluttaja (johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys) Careeria.


Lisätiedot
Jaana Ekfors, asiantuntija
040 072 2537
jaana.ekfors@careeria.fi