Jotpan tutkimushanke: yritysten kouluttautumisen edistäminen koulutustiedon ja ryhmäohjauksen avulla

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa toteuttaa valtakunnallisen tutkimushankkeen, jossa yrityksille tarjotaan mahdollisuus järjestää henkilöstölle ohjaava keskustelutilaisuus osaamisen kehittämisestä ja erilaisista koulutusmahdollisuuksista. Työväen Sivistysliitto on yksi hankkeen toteuttajista Helsinki-Uusimaan alueella.

Miten työskentely yrityksen kanssa tapahtuu?

Ohjauspalvelu on yritykselle ja osallistujille maksuton eikä edellytä koulutuksen hankkimista tai koulutukseen osallistumista.

1. Keskustelu työnantajan kanssa
TSL:n asiantuntija keskustelee työnantajan kanssa yrityksen ja sen työntekijöiden osaamistarpeista. Jos osaamis- tai koulutustarpeet on selvillä, sovitaan ryhmäkeskustelun järjestämisestä näiden tietojen pohjalta.

2. Mahdollisuus osaamiskartoitukseen
TSL tarjoaa myös mahdollisuuden henkilöstön osaamiskartoitukseen. Kartoituksessa työntekijät vastaavat kyselyyn verkossa ja TSL:n asiantuntija koostaa tuloksista raportin. Työnantaja saa raportin käyttöönsä.

3. Ohjaava ryhmäkeskustelu työntekijöille
Työpaikalla järjestettävässä ryhmäkeskustelussa TSL:n asiantuntija kertoo eri koulutusmuodoista ja -mahdollisuuksista sekä koulutukseen hakeutumisesta.

Keskustelu räätälöidään vastaamaan yrityksen ja työntekijöiden osaamistarpeisiin. Koulutustarjonnasta kerrotaan monipuolisesti erilaiset soveltuvat koulutustahot huomioiden.

Ryhmäkeskusteluun voivat osallistua kaikki halukkaat työntekijät. Osallistujiksi toivotaan erityisesti työntekijöitä, jotka ovat suorittaneet korkeintaan perusasteen tai yleissivistävän tutkinnon (peruskoulu, kansakoulu tai lukio).

4. Mahdollisuus palautekeskusteluun
Jos työnantaja haluaa, ryhmäkeskustelun jälkeen voidaan vielä käydä palautekeskustelu.
 

Mitä hyötyä henkilökunnan kouluttautumisesta on yritykselle?

 • Työntekijöiden osaaminen kasvaa ja vastaa paremmin muuttuviin tarpeisiin.
 • Yrityksen toiminta tehostuu.
 • Työntekeminen tulee sujuvammaksi ja työhyvinvointi paranee.
 • Kouluttautuminen lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista yritykseen.
 • Olemassa olevan henkilöstön kouluttamisella voi vastata myös työvoimapulan aiheuttamiin haasteisiin.
 • Kouluttautuminen vahvistaa yksilön oppimisen taitoja ja lisää valmiuksia jatkuvaan oppimiseen
   

Miten yritys hyötyy ohjauspalvelusta?

 • Työnantaja saa ajantasaista tietoa henkilökunnan osaamisesta ja osaamistarpeista.
 • Työnantaja saa tietoa koulutusmahdollisuuksista juuri oman yrityksen tarpeisiin liittyen.
 • Osaamiskartoitus ja ryhmäkeskustelu tarjoavat mahdollisuuden pohtia osaamistarpeita ja kouluttautumista yhdessä työntekijöiden kanssa.
 • Työantaja saa tietoa koulutukseen hakeutumisesta.
 • Työantaja saa tietoa taloudellisesta tuesta, jota työntekijöiden kouluttautumiseen on mahdollista hakea.
   

Tietoa Jotpan tutkimushankkeesta

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tutkimushankkeessa pilotoidaan uutta palvelua, jossa annetaan kouluttautumiseen liittyvää ryhmäohjausta pienissä, 5–149 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja toimipaikoissa eri puolella Suomea. Kokonaisuudessa tutkitaan, lisääkö koulutustiedon jakaminen ja yrityksissä tapahtuva ryhmäohjaus ihmisten osallistumista koulutukseen. Hankkeessa toteutettavat ryhmäohjaukset järjestetään 1.1.2023–30.6.2024.

Lisätietoa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta: jotpa.fi.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!