Meneillään olevat kulttuurihankkeet

Kuvassa keskellä - Kulttuurien välinen mediaprojekti 2018 – kevät 2019

Projektissa toteutetaan valokuva- ja videopajoja, joissa maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat ilmaisemaan itseään ja kertomaan valokuvan ja videon keinoin omia, perheidensä ja yhteisöjensä tarinoita. Kertomukset voivat liittyä syihin lähteä syntymämaasta tai sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällä tavoin avataan nuorten aitoa kokemusmaailmaa – kertojat muuttuvat objektista subjektiksi. Lue lisää >>

Yhteiskunnallinen laulu talteen

Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi –musiikkihanke syntyi taiteilijoiden aloitteesta. Hankkeessa on mukana yksittäisiä musiikin ammattilaisia ja ystäviä sekä taiteilijoita ja tutkijoita. Taustayhteisöjä ovat useat työväenliikkeen yhteisöt kuten Työväen Sivistysliitto TSL, Kansan Sivistystyön Liitto KSL, Työväen Arkisto ja Kansan Arkisto. Hanke tarjoaa päivitettyä tietoa työväenmusiikista alan harrastajille ja suurelle yleisölle työväenlaulu.fi -portaalin kautta. Lue lisää >>