Kuvassa keskellä - Kulttuurien välinen mediaprojekti 2018 – kevät 2019

Projektissa toteutettiin valokuva- ja videopajoja, joissa maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat ilmaisemaan itseään ja kertomaan valokuvan ja videon keinoin omia, perheidensä ja yhteisöjensä tarinoita. Kertomukset liittyivät syihin lähteä syntymämaasta tai sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällä tavoin avattiin nuorten aitoa kokemusmaailmaa – kertojat muuttuivat objektista subjektiksi. Valokuva- ja videopajoihin otettiin mukaan myös valtaväestöön kuuluvia nuoria (parityö), jolloin saatiin aikaan kaksisuuntainen kuvallinen dialogi, joka peilaa toisaalta ennakkoluuloja ja toisaalta romuttaa vääriä käsityksiä puolin ja toisin sekä vähentää kulttuurien välistä pelkoa. Hanke tuotti aitoa dialogia eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien nuorten välille. Hanke on päättynyt.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää: