Laulu ottaa kantaa

Älä polta mummon kenkälaatikkoa -  vaan kerää vanhat työväenlaulut talteen

TSL on mukana syyskuun 1. päivänä 2018 klo 17-18 Tampereella järjestettävässä Työväenkirjallisuuden päivässä. Musiikkituottaja Tipi Tuovinen kertoo vanhojen kisällilaulujen keräyksestä. Hän myös haastattelee Irmeli Virkkulaa, joka kertoo muistoja isästään Pekka Hakalasta ja Messukylän Kisälleistä. Virkkula esittelee omassa perhearkistossa säilyttämiään Messukylän Kisällien muistiinpanoja. Laulunäytteitä esittää muusikko Ilmo Korhonen. Tarinatuokion järjestää Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi-hanke, joka järjestää keräyksen ohella työpajoja, tilaisuuksia ja ylläpitää Työväenlaulun portaalia. Tarkemmat aikataulu- ja paikka tiedot elokuussa. Tipi Tuovisen tutkimuksesta voit lukea Työväenlaulu-portaalista hänen blogistaan.

Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -hanke

Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -hanke käynnistyi vuonna 2016 musiikkialan taiteilijoiden aloitteesta. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteiksi asetettiin (1) etsiä ja tallentaa vanhoja kisällilauluja, (2) tuoda laulut esille perusteilla olevaan yhteiskunnallisten laulujen portaaliin, sekä (3) selvittää mitä työväenkulttuuri on tänä päivänä. Tämän vuoksi hanke (4) on järjestänyt Laulu ottaa kantaa -tilaisuuksia ja -työpajoja.

Työväenlaulu-portaali

Työväenlaulu.fi -portaali tarjoaa tietoa työväenmusiikista alan harrastajille ja suurelle yleisölle. Se kokoaa piiriinsä ihmisiä ja lauluja, jotka ovat vähäosaisten puolella sekä ottavat kantaa demokratian, tasa-arvon, rauhan, suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta. Portaali kokoaa yhteen työväenmusiikin tekijät ja harrastajat sekä tilaisuuksien järjestäjät. Sen piiriin kuuluvat myös työväenmusiikin historian tutkijat ja tutkimusta avustavat henkilöt.

Rekisteröitymisen jälkeen sivustolla voi verkostoitua muiden alan harrastajien kanssa. Sivuston kautta voi löytyä esiintymismahdollisuuksia tai tilaisuuksien järjestäjä löytää esiintyjän. Mahdollista on myös löytää hyviä lauluja yhtyeelle tai sovittajan toivomalleen laululle. Rekisteröityneenä voi luoda itselleni profiilin sekä ladata aineistoa, jonka julkaisemiseen on lupa.