Henkekeskuksen ohjausryhmä 2017 - 2018

Karola Baran, Teme

Jouni Gustafsson, TATSI

Veli-Pekka Heino, Teollisuusliitto

Sari Helminen, Teollisuusliitto

Juha Jaatinen, PAU

Juha Jumisko, Sähköliitto

Anne Karjalainen, JHL

Heini Wink, JHL

Jouni Nieminen, Muusikkojen liitto

Helena Ruohonen, PAM

Juhani Siira, Paperiliitto

Anna Kirstinä, KSL

Kari Kokkola, SAK

Matti Huutola, SAK
ohjausryhmän puheenjohtaja

Mervi Ylitalo, TSL
hankekeskuksen päällikkö