Koti Hyvinkäällä

Koti Hyvinkäällä -hankkeen päämääränä oli, että Hyvinkäällä asuvat kolmansien maiden kansalaiset ovat aktiivisia osallistujia yhteiskunnassa.  Hanke tuki ja aktivoi kolmannen sektorin toimijoita kotouttamis- ja monikulttuurisuustyöhön. Useat eri toimijat ja yksittäiset ihmiset/vapaaehtoisryhmät ovat järjestäneet hankkeen aikana kotoutumista tukevaa toimintaa ja välittäneet tietoa maahan muuttaneille.

TSL järjesti hankkeessa kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen koulutusta asiantuntijoille, jotka työskentelevät kolmansista maista tulevien parissa. Osallistujat saivat käytännön vinkkejä, uusia näkökulmia ja lisää tietoa kotoutumisprosessin huomioimisesta omassa työssään.

TSL:n yhteisöjärjestäjäkoulutuksessa vapaaehtoiset saivat lisää osaamista ja kontakteja, joiden avulla he voivat tehokkaammin aktivoida yhteisöjensä jäseniä kotoutumista tukevaan toimintaan. Yhteisöjärjestäjät ovat yhdistäneet ihmisiä, järjestäneet tapahtumia, kehittäneet ihmisille tekemistä ja välittäneet tietoa. Yhteisöjärjestäjät perustivat myös hankkeen aikana uuden yhdistyksen (Hyvinkään syyrialais-arabialainen yhdistys).

Hanke toteutettiin AMIF-rahoituksella (EU:n kotouttamisrahasto). Päätoteuttajana toimi Hyvinkään kaupunki ja osatoteuttajina TSL, Hyvinkään seurakunta, Laurea ja Suomen Punainen risti. 

Hankkeen kesto: maaliskuu 2018– 29.2.2020.