Tukea ammatillisen suunnan vahvistumiseen ja ammatti-identiteetin kirkastamiseen

Löydä polkusi -hankkeessa ohjataan ammattiin opiskelevia, opintoihin hakeutuvia ja työelämään siirtyviä 16–25-vuotiaita nuoria ammattiin suuntautumiseen liittyvissä teemoissa.

Toiminta tapahtuu pääosin verkossa. Ohjauksessa painottuu vuorovaikutteinen ja keskusteleva ote, jota täydennetään tehtävillä ja monipuolisella materiaalilla.

Tavoitteena on vahvistaa nuoren omaa ammatti-identiteettiä, opiskelumotivaatiota sekä opinnoissa ja työssä hyödyllisiä digitaitoja.

Ohjauksen avulla voi

  • tunnistaa omia työelämään liittyviä valmiuksiaan ja taitojaan
  • tarkastella omaan opiskelumotivaatioonsa liittyviä tekijöitä
  • tutustua alueellisiin oppilaitoksiin ja jatko-opintomahdollisuuksiin
  • vahvistaa osaamistaan toimia erilaisissa digiympäristöissä

Lisäksi osallistuja saa tietoa ja ohjausta työelämän pelisäännöistä, työnhausta sekä vaikuttamisen mahdollisuuksista opiskelu- ja työelämässä.

Osallistuminen sisältää omatoimista materiaaleihin tutustumista sekä verkkokeskusteluita ja tehtäviä. Tapaamme säännöllisesti etäyhteyksin, ja myös lähitapaamiset ovat mahdollisia. Ohjaajilta on lisäksi mahdollista varata yksilöaikoja teemojen pohdintaan.

Mukaan voi tulla milloin vain toimintakauden aikana (kausi päättyy  31.5.2022).

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!