Oppaat

• Henkilöstön osaamistarpeiden ennakointi yrityksessä
• Työuraohjaajakoulutus 

 

Videot

Ennakointityöpajat
Miten yrityksesi asiakastarpeet muuttuvat tulevaisuudessa? Miten orastavan muutoksen voi havaita ja miten yrittäjä voi siihen reagoida? Hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru kertoo uusmaalaisille pk-yrityksille suunnatuista ennakointityöpajoista.
 

Työuraohjaajakoulutus
Kenelle työuraohjaajakoulutus on tarkoitettu? Entä mitä se sisältää? Careerian Linda Blomander ja Ani Ojala kertovat perusseikat koulutuksesta.
 

Henkilöstön osaamiskartoitus
Henkilöstön osaamiskartoituksella voidaan löytää piilo-osaamista ja aiemmin hankittuja taitoja, jotka eivät välttämättä nouse esiin perustyöarjessa tai vaikkapa kehityskeskusteluissa.
 

Trendit ja tulevat osaamistarpeet
Ote esityksestä Työelämä muuttuu – entä osaaminen? johtava asiantuntija Milma Arola, Sitra
Uraohjausta työpaikalla -hankkeen Ennakointifoorumi 4.11.2020.
 

Elinikäinen oppiminen ja työelämä
Ote esityksestä Työelämä muuttuu – entä osaaminen?,  johtava asiantuntija Milma Arola, Sitra
Uraohjausta työpaikalla -hankkeen Ennakointifoorumi 4.11.2020.

Ennakoi muutos – kehitä henkilöstön osaamista, Uraohjausta työpaikalla -hankkeen webinaari 16.3.2021
Uraohjausta työpaikalla -hanke pähkinänkuoressa, hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru, TSL
Osaamiskartoitus ja työuraohjaajakoulutus, työelämäasiantuntijat Linda Blomander ja Ani Ojala, Careeria
Case-esimerkki yritysyhteistyöstä, projektipäällikkö Tarja Riihiluoma-Tuure, Careeria
 

Jutut ja tiedotteet

Miten pysyä mukana työelämän muutoksessa?
Aikamerkki 21.4.2021
TAMKin Mika Moisio muistuttaa, että yrityksen ja työnantajan lisäksi tulevaisuuden ennakointi kannattaa myös yksittäisen työntekijän urakehityksen näkökulmasta. – Ennakointi ja valmistautuminen lisää valmiuksia työllistyä ja siirtyä toisiin tehtäviin.

Inhimillinen pääoma erottaa menestyvät yritykset muista
Tiedote 16.3.2021
Työn murros ja siihen liittyvät nopeat muutokset osaamistarpeissa ja toimialoilla tekevät jatkuvasta oppimisesta ja uraohjauksesta entistä tärkeämpää.

Uusia työkaluja osaamisen tunnistamiseksi
Aikamerkki 11.3.2021
Pärjätäkseen nykytyöelämässä työntekijät tarvitsevat monenlaista lisäosaamista perustaitojensa päälle. Uusi hanke tekee näkyväksi pk-yrityksissä olevaa piilevää osaamista.

Sisäiset urapolut vahvistavat yrityksen muutoskykyä ja rakentavat kestävää työelämää
Tiedote 2.11.2020
Yrityksen henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja sisäisten urapolkujen rakentaminen ovat ratkaisevassa asemassa työn ja osaamistarpeiden muuttuessa.

Osaamisvaje estää kasvun
Aikamerkki 24.9.2020
Osaamisen kehittäminen on sekä työnantajan että työntekijän etu. Oppia on kartutettava työuran aikana ja työelämälähtöisesti, toteaa Uraohjausta työpaikalla -hanketta luotsaava Ilkka Vuorikuru.
 

Esitteet ja esitykset