Meneillään olevat työelämähankkeet

Empowering Migrants for Employment EME

EME -hankkeessa arvioidaan ja testataan keinoja tunnistaa maahanmuuttajien (erityisesti pitkään työttömänä olleiden naisten) taitoja, osaamista ja valmiuksia ja edistää heidän työllistymistään. Parhaat käytännöt arvioidaan ja dokumentoidaan toimenpidesuositukset sisältäväksi menetelmäoppaaksi, jonka toimintamalleja pilotoidaan Ote työhön -hankkeen käynnistämässä vertaisohjauksessa ja työpajatoiminnassa. Hankkeen kesto on 1.11.2018–31.12.2020. Lue lisää >>

FutureFit-hanke

FutureFit-ohjelma tarjoaa koulutusta työntekijöille, joiden työ muuttuu nopeimmin automatisaation tai digitalisaation takia. TSL toteuttaa hankkeen yhdessä SAK:n kanssa. Google.org:in lahjoittamalla tuella järjestetään koulutusta yhteistyössä ammattiliittojen kanssa Suomessa ja neljässä muussa maassa. Koulutuksen käytännön organisoinnista vastaa Työväen Sivistysliitto. Koulutus toteutetaan 30–35 työpaikalla eri puolilla Suomea teollisuuden, logistiikan ja palvelualan yrityksissä. Kukin koulutusjakso kestää kahdesta neljään työpäivää. Koulutuksessa käytetään uudenlaisia metodeja, kuten nano-oppimista, pelillistämistä sekä koneoppimiseen perustuvia oppimistyökaluja. Ohjelma tuottaa samalla aineistoa siitä, millaiset asiat vaikuttavat oppimiseen ja motivaatioon. Suomen lisäksi koulutus käynnistyy Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Belgiassa. Lisätietoa antavat hankepäälliköt Kim Katainen, 045 250 7080 ja Janne Laulumaa 040 590 687.

Ammattitaitoa yhdessä -hanke auttaa työpaikoilla oppimista

Hankkeen päämääränä on, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. Hanke vahvistaa työyhteisöjen valmiuksia vastaanottaa opiskelijoita oppimaan. Lue lisää >>

Mid-life Skills Review Project tähtää kestävämpään työelämään

Erasmus+ -hankkeessa yhdessä TUC:n kanssa TSL vahvistaa ikääntyvien työssä olevien osaamisen tunnistamista, heikkojen perustaitojen vahvistamista ja osaamisen hyödyntämistä työssä. Tavoitteena on luoda kestävämpää työelämää ja pidentää työuria loppupäästä. Hanke kehittää arviointimenetelmän ja kouluttaa käyttäjät kansallisella tasolla. Ikääntyvän osaaminen tunnustetaan osaamismerkeillä. Lue lisää >>

Ote työhön

Ote työhön -hankkeessa luodaan malli pitkään työelämästä poissa olleiden maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Tätä varten koulutamme työelämäohjaajia, jotka tietopohjaisissa vertaisryhmissä ohjaavat osallistujia kohti työelämää tai koulutusta. Työnantajakumppaneiden kautta osallistujat pääsevät työpaikoille työkokeiluihin. Hankkeen kesto on 1.10.2017–31.12.2019.  Lue lisää >>

Työelämän Digitaitoja Tutor-mallilla

Digitutor-hanke parantaa teollisten alojen työntekijöiden tietoteknistä perusosaamista. Hankkeessa koulutetut digitutorit opastavat työpaikallaan muita työtehtäviin liittyvissä ICT-pulmissa. Koulutuksessa opiskellaan ohjaus-, tiedonhaku-, laitteen käyttö-, tietoturva- ja viestintätaitoja. Kehittyneen osaamisen myötä työpaikalla voidaan uudelleen järjestää viestintätapoja henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Lue lisää >>