Meneillään olevat työelämähankkeet

FutureFit -ohjelman tavoitteena osaava työvoima

FutureFit-ohjelma pureutuu aikuiskoulutukseen ja uusien taitojen opettamiseen Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Belgiassa. Osaamista, kokemuksia ja tietoja jaetaan eri maiden ja kumppaneiden kesken. Mukana ovat työn muutoksen keskeiset organisaatiot, työnantajat, koulutusorganisaatiot ja ammattiliitot. Lue lisää >>

Empowering Migrants for Employment EME

EME -hankkeessa arvioidaan ja testataan keinoja tunnistaa maahanmuuttajien (erityisesti pitkään työttömänä olleiden naisten) taitoja, osaamista ja valmiuksia ja edistää heidän työllistymistään. Parhaat käytännöt arvioidaan ja dokumentoidaan toimenpidesuositukset sisältäväksi menetelmäoppaaksi, jonka toimintamalleja pilotoidaan Ote työhön -hankkeen käynnistämässä vertaisohjauksessa ja työpajatoiminnassa. Hankkeen kesto on 1.11.2018–31.12.2020. Lue lisää >>

Ammattitaitoa yhdessä -hanke auttaa työpaikoilla oppimista

Hankkeen päämääränä on, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. Hanke vahvistaa työyhteisöjen valmiuksia vastaanottaa opiskelijoita oppimaan. Lue lisää >>

Mid-life Skills Review Project tähtää kestävämpään työelämään

Erasmus+ -hankkeessa yhdessä TUC:n kanssa TSL vahvistaa ikääntyvien työssä olevien osaamisen tunnistamista, heikkojen perustaitojen vahvistamista ja osaamisen hyödyntämistä työssä. Tavoitteena on luoda kestävämpää työelämää ja pidentää työuria loppupäästä. Hanke kehittää arviointimenetelmän ja kouluttaa käyttäjät kansallisella tasolla. Ikääntyvän osaaminen tunnustetaan osaamismerkeillä. Lue lisää >>

Työelämän Digitaitoja Tutor-mallilla

Digitutor-hanke parantaa teollisten alojen työntekijöiden tietoteknistä perusosaamista. Hankkeessa koulutetut digitutorit opastavat työpaikallaan muita työtehtäviin liittyvissä ICT-pulmissa. Koulutuksessa opiskellaan ohjaus-, tiedonhaku-, laitteen käyttö-, tietoturva- ja viestintätaitoja. Kehittyneen osaamisen myötä työpaikalla voidaan uudelleen järjestää viestintätapoja henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Lue lisää >>