Tunnista omat taitosi OSSI-pelillä

Uusi interaktiivinen OSSI-peli julkistettiin 5. lokakuuta SAK:n Tulevaisuus tänään -tapahtumassa Paasitornissa, Siltasaarenkatu 5 A, Helsinki. Peli on suunniteltu ikääntyviä työntekijöitä varten. Peli auttaa heitä tunnistamaan omia taitojaan ja kehittämistarpeita.

Pelissä on erilaisia kortteja, joissa on selkeät ohjeet taitojen tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Siinä voi tehdä omia muistiinpanoja, suunnitella toimintasuunnitelmaa taitojen kehittämiseksi ja kirjata edistymisensä. Peliä voi käyttää yksin, tai vertaisohjaajan opastamana.

OSSI-peli on kehitetty Mid-Life Skills Review Project -hankkeessa, jossa Suomesta on mukana Työväen Sivistysliitto TSL. Hankkeen tarkoituksena on ikääntyvien työntekijöiden tukeminen työn murroksessa. Kohderyhmänä ovat erityisesti 50 vuotta täyttäneet työntekijät.

Nuorena hankitut taidot vanhenevat, jos niitä ei työn ohessa pysty ylläpitämään ja kehittämään. Ikääntyvien motivointi onnistuu parhaiten kytkemällä oppiminen työtehtäviin tai muuten aitoon tarpeeseen. Näin opittuja taitoja tulee myös käytettyä ja pidettyä yllä.

Mid-Life Skills Review Project -hanketta rahoittaa Erasmus+ -ohjelma, ja siinä on mukana suomen ohella kumppaneita Britanniasta, Italiasta, Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta. OSSI-peli on siten käytettävissä kuudella eri kielellä. 

OSSI-peli on hyvä työkalu ikääntyville työntekijöille, mutta se on suunniteltu siten, että se sopii myös kaiken ikäisille. Peli toimii, kun harkinnassa on työpaikan vaihtaminen tai ylennys, kurssi, kouluttautuminen tai vapaaehtoistyö.

Lisätietoja koulutusjohtaja Katri Söder 040 773 9303 tai katri.soder@tsl.fi

>> Siirry OSSI-peliin

 

Rainbow Years - Mid-Life Skills Review

Euroopan väestö ikääntyy, ja työssä käyvän väestön määrä vähenee. Siitä huolimatta työelämästä jäädään monissa maissa pois suhteellisen aikaisin. Tämä voi johtua työntekijän omasta halusta, mutta usein se johtuu siitä, että muita vaihtoehtoja ei ole. 50 vuotta täyttäneiden on myös vaikeampi palata työelämään, jos he ovat syystä tai toisesta joutuneet työttömäksi. Työelämästä täytyykin tehdä kestävämpää, jotta myös ikääntyvät työntekijät voivat pysyä työelämässä aina eläkeikään saakka. Samalla voidaan vähentää ikäihmisten köyhyyttä.  

Kestävämmän työelämän luomiseen liittyy ikääntyvien työntekijöiden osaamisen arvostaminen, tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen vielä keski-iän jälkeenkin. Yhtenä keinona voisimme käyttää laajaa osaamisarviointia, jonka avulla autetaan työtekijöitä kohtaamaan paremmin ne haasteet, joita he tulevaisuuden työelämässä kohtaavat. Britanniassa jokainen työntekijä on oikeutettu osaamisen kehittämiseen tähtäävään haastatteluun 50 vuotta täytettyään, ja tällaiselle haastattelulle olisi tarvetta muissakin maissa.

Hankkeessa on toimijoita kuudesta maasta: Britanniasta, Suomesta, Italiasta, Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää välineitä ikääntyvien työntekijöiden osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Osaamisen vahvistamisella pyritään siihen, että ihmiset voisivat pysyä työelämässä eläkeikään saakka arvostettuina, osaavina ja täyden työpanoksen antavina työntekijöinä. 

Hankkeen toimintoja

Kehitetään verkossa toimiva osaamisen arvioinnin työkalu, jonka avulla voidaan tunnistaa oman osaamisen vahvuuksia ja heikkouksia, sekä laatia toimintasuunnitelma oman osaamisen kehittämiseksi. Työkalu käännetään kaikille hankkeen kielille.

Koulutetaan jokaisesta osallistujamaasta osaamisen arvioimisen ammattilaisia, jotka osaavat käyttää hankkeessa kehitettyä työkalua sekä kouluttaa muitakin sen käyttämiseen. Ensimmäinen koulutustilaisuus järjestettiin Suomessa helmikuussa 2019.

Luodaan hankkeelle osaamismerkkejä, joiden avulla osaamista voidaan tehdä näkyväksi.

Järjestetään yhdessä ILO:n kanssa tilaisuus ikääntyvien työntekijöiden osaamisen vahvistamisesta.

Järjestetään jokaisessa osallistujamaassa oma julkistamistilaisuus, jotta osaamisen arvioinnin työkalu saataisiin laajalti tunnetuksi ja käytetyksi.

Lisätietoja: https://www.unionlearn.org.uk/mid-life-skills-review-project

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Katri Söder Katri Söder koulutusjohtaja, rehtori, YTM 040 773 9303 katri.soder@tsl.fi