Ote työhön

Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella käynnistyi 1.10.2017 yhteishanke, jonka tavoitteena on luoda uusi toimintamalli ohjaamaan pitkään työttömänä olleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, erityisesti matalalla koulutustasolla liikkeelle lähteviä naisia työhön ja koulutukseen. Hankkeen toteuttamiseen osallistuu kattava yhteistyöverkosto ammattijärjestöistä, työnantajakumppaneista, koulutusorganisaatioista ja kohderyhmän parissa työskentelevistä järjestöistä. Kehittämistyössä hyödynnetään Tampereen Yliopiston toteuttamaa seurantatutkimusta.

Hankkeen päämääränä on edistää työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta siten, että hankkeeseen osallistuneiden pitkään työelämästä poissa olleiden maahanmuuttajien työllistymismahdollisuudet ovat parantuneet. Hanke toteutetaan Tampereella ja pääkaupunkiseudulla (Helsingissä). Rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.

Hankkeen kesto on 1.10.2017–31.12.2019.

Hankkeen kotisivut:
www.otetyohon.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Hanna Takolander Hanna Takolander hankepäällikkö, VTM 044 075 0850 hanna.takolander@tsl.fi