Työelämän Digitaitoja Tutor-mallilla

TSL on osatoteuttajana mukana Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSEn hallinnoimassa ESR-hankkeessa, joka käynnistyi 1.10.2017. Hanke päättyy 31.3.2020.

Hankkeen tavoitteena on teollisuudessa suorittavaa työtä tekevien aikuisten puutteellisten tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen nostaminen. Näin vastataan eri toimialojen tietotekniikan osaamistarpeisiin ja digitalisaation tuomiin ammattirakenteiden muutoksiin sekä helpotetaan alalta toiselle siirtymistä ja koulutukseen hakeutumista. Hankkeessa kehitetään tutor-malli kehittämään työntekijöiden digiosaamista työssään. Digitutorin tehtävä on ohjata työntekijöitä digitaalisten palvelujen, ohjelmistojen sekä laitteistojen käytössä.

Hanke tuottaa tutkimustietoa työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikkataidoista, olemassa olevien ongelmien ratkaisukäytännöistä kohdeyrityksissä, digitalisaation tuomista muutoksista sekä työn tulevaisuuden näkymistä. Hankkeen aikana muodostuvan yhteistyöverkoston (tutorit, yritysten henkilöstö, hanketoimijat ja sidosryhmät) tavoitteena on työelämän digitaitojen kehittämiseen tähtäävän tutor-mallin jalkauttaminen osaksi yritysten päivittäistä toimintaa.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Suomen ELY-keskus tarkoituksena parantaa ammattitaitoa, elinikäistä oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluita.

Hankkeen kotisivut: 
digitutor.utu.fi

Lisätietoa:
projektikoordinaattori Eeva-Leena Alanne
Turun yliopisto, RUSE
eeva-leena.alanne@utu.fi
050 349 7850