Miten ennakoida muuttuvia osaamistarpeita pk-yrityksessä?

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset synnyttävät tarvetta henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työuran aikainen oppimisen merkitys kasvaa koko ajan. Miten henkilöstön osaamistarpeen tunnistaa ajoissa ja miten ennakoida oman toimialan muutoksia? Osallistu maksuttomaan webinaariin, jossa kuulet uusmaalaisille pk-yrityksille tarjottavista palveluista, joiden avulla voit vahvistaa ennakointitietojen hyödyntämistä ja osaamisen kehittämistä yrityksessäsi tai työpaikallasi.

Aloitusfoorumi nro 1, ti 20.10.2020 klo 13. Ilmoittaudu mukaan webinaariin.

13:00
 
Henkilöstön osaamispotentiaalin tunnistaminen
Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö, Työväen Sivistysliitto
13:15
 
Ammatilliset osaamistarpeet työelämän muutoksissa
Kati Tikkamäki, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto
13:50 
 
Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen muuttuvissa tilanteissa
Kaisu Eronen, HRD Manager, Primehotels Oy
14:15 Työpaja: Pienryhmätyöskentelyssä kartoitetaan osallistujien omia kehittämistarpeita
14:45  Keskustelu ja projektiin osallistumisen askeleet – Ilkka Vuorikuru
15:00  Tilaisuuden päätös


Aloitusfoorumi nro 2, ke 4.11.2020 klo 13. Ilmoittaudu mukaan webinaariin.

13:00
 
Henkilöstön osaamispotentiaalin tunnistaminen
Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö, Työväen Sivistysliitto
13:15
 
Työelämä muuttuu – entä osaaminen?
Milma Arola, johtava asiantuntija, Sitra
13:50 
 
Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen muuttuvissa tilanteissa
Kaisu Eronen, HRD Manager, Primehotels Oy
14:15 Työpaja: Pienryhmätyöskentelyssä kartoitetaan osallistujien omia kehittämistarpeita
14:45  Keskustelu ja projektiin osallistumisen askeleet – Ilkka Vuorikuru
15:00  Tilaisuuden päätös

 

Kati Tikkamäki, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto

Kati Tikkamäki, KT, toimii yliopistotutkijana, kehittämisasiantuntijana, kouluttajana ja työnohjaajana. Hänen osaamistaan voisi luonnehtia: ”Oppimisen, kehittymisen ja dialogin potentiaaliin uskova kehittämisen ammattilainen.” Tikkamäki painottaa dialogia ja reflektiivistä työotetta niin oppimisen edistäjinä, elävän vuorovaikutuksen kannattelijoina kuin ammatillisen uudistumisen turvaavina tekijöinä. Tikkamäki on myös ollut Työelämän tutkimuspäivien ohjausryhmän jäsenen useiden vuosien ajan, ja siinäkin roolissa halunnut edistää työelämän kehittymistä sekä ennakointi- ja uudistumiskykyä.

Milma Arola, johtava asiantuntija, Sitra

Milma Arola työskentelee Sitran Osaamisen aika -avainalueella, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnallisia toimijoita Suomessa elinikäisen oppimisen kehittämiseksi. Elinikäinen oppiminen on hyvinvointimme ja uudistumiskykymme perusta yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen ja koko yhteiskunnan kannalta. Arola on työskennellyt työelämän kehittämisen ja aikuisten oppimisen parissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on oppiva työelämä. Työurat ovat alasta riippumatta muuttuneet oppimisuriksi, ja uusi osaaminen syntyy entistä useammin työelämässä. (Kuvaaja Miikka Pirinen)

Kaisu Eronen, HRD Manager, Primehotels Oy

Kaisu Eronen työskentelee HRD managerina Primehotels Oy:llä. Hänen vastuullaan on muun muassa henkilöstön, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen. Työhön kuuluu myös henkilöstösuunnittelu, rekrytointi ja urapolkujen suunnittelu. Erosella on vahva koulutustausta ja monipuolista kokemusta sekä hotellialalta että kouluttajana. Eronen on joukkuepelaaja, jonka on päässyt näyttämään taitojaan superpesiksessä ja koripallokentällä.