Uraohjausta työpaikalla -perehdytyskoulutukset oppilaitoksille ja työnantajille

Työpaikan uraohjaus vahvistaa työnantajan kykyä ennakoida henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita. Ennakointityöskentely auttaa yritystä tunnistamaan sellaisia tarpeita, joihin voidaan vastata kehittämällä henkilöstön osaamista.

Työpaikan henkilöstöstä koulutettava työuraohjaaja kartoittaa säännöllisesti henkilöstön osaamista, tukee henkilöstön urasuunnittelua ja toimii yhteyshenkilöinä oppilaitosten ja muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa. Työuraohjaaja on myös arvokas resurssi yrityksen perehdytyksessä.

Uraohjausta työpaikalla -hankkeessa kehitetyt mallit ja materiaalit ovat ensisijaisesti tarkoitettu oppilaitosten yritysyhteistyön tueksi mutta koulutukset ja sisällöt soveltuvat myös yritysten henkilöstöjohtamisen parissa työskenteleville.

Ilmoittaudu koulutuksiin alla olevien linkkien kautta tai kysy lisää!

Syksyn 2022 koulutukset opettajille ja työpaikkojen edustajille

 

— Henkilöstön osaamisen kehittämisen ennakointi työpaikalla

Työuranaikainen osaamisen kehittäminen on sekä työnantajan että työntekijän etu. Koulutuksessa perehdytetään yksinkertaiseen malliin, jolla työpaikkalähtöisesti voidaan käynnistää osaamisen kehittämistä edistäviä prosesseja.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on entistä tärkeämpää myös huomioida oman yrityksen toimintaympäristön ennakointi. Malli huomioi myös tämän näkökulman ja vahvistaa yrityksen kykyä hyödyntää myös ennakointiajattelua henkilöstön osaamisen ylläpitämisessä. Työpajassa luodaan perusteet yritykselle toteuttaa ennakoivaa henkilöstön osaamisen kehittämistä. Ennakoiva työskentely ottaa huomioon tulevaisuudessa nähtävissä olevia muutoksia ja trendejä.

Koulutus soveltuu oppilaitosten yritysyhteistyötä tekeville opettajille sekä työpaikan henkilöstön kehittämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille.

Huom! Kaikki koulutukset ovat samansisältöisiä.
• Tiistai 27.9. 9–10.30 | Ilmoittaudu mukaan.
• Tiistai 25.10. 9–10.30 | Ilmoittaudu mukaan.
• Tiistai 29.11. 9–10.30 | Ilmoittaudu mukaan.

Webinaarilinkki toimitetaan ilmoittautuneille erikseen. Tilaisuutta ei nauhoiteta.

 

— Uraohjausta työpaikalla -perehdytyskoulutus opettajille ja oppilaitosten asiantuntijoille

Koulutuksen tuloksena koulutusorganisaatio saa välineitä ja valmiuksia toteuttaa työuraohjaajakoulutusta omana koulutustuotteenaan. Koulutus tutustuttaa osallistujat työuraohjaajan työnkuvaan sekä tarjoaa valmiin mallin työuraohjaaja koulutuksen toteuttamiselle itsenäisesti.

Työuraohjaaja tunnistaa yrityksen osaamistarpeita ja seuraa työelämän muutostrendeistä mahdollisesti aiheutuvia osaamistarpeita. Työpaikan työuraohjausosaaminen parantaa myös oppilaitosten ja työpaikan yhteistyön laatua ja sujuvuutta.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät koulutusorganisaatiossa yritysyhteistyön rajapinnassa, soveltuu myös opetukseen uraohjauksen välineenä tai työpaikkaohjaajien koulutukseen.

Perehdytyskoulutuksessa esitellään työuraohjaajakoulutuksen sisällöt:

  • Tämän päivän työelämän trendit ja suomalaisen työelämän uusi suunta
  • Vuorovaikutuksen ja ohjauksen työkalut sekä motivaation monet ulottuvuudet
  • Henkilöstön osaamiskartoituksen suunnittelu, osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen työpaikalla
  • Verkostojen ja yhteistyötahojen tunnistaminen ja hallinta, oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyön käynnistäminen
  • Loppuseminaari ja koulutuksen päätös

Huom! Kaikki koulutukset ovat samansisältöisiä.
• Tiistai 20.9. 8.30–11.30 | Ilmoittaudu mukaan.
• Tiistai 11.10. 8.30–11.30 | Ilmoittaudu mukaan.
• Tiistai 22.11. 8.30–11.30 | Ilmoittaudu mukaan.

Webinaarilinkki toimitetaan ilmoittautuneille erikseen. Tilaisuutta ei nauhoiteta.

Molempia koulutuksia voidaan toteuttaa yllä mainittujen päivien lisäksi myös paikan päällä pidettävänä koulutuksena. Ole yhteydessä, jos haluat tilata koulutuksen veloituksetta omaan organisaatioosi!

 

Yhteystiedot

Työväen Sivistysliitto TSL ry
Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö
ilkka.vuorikuru@tsl.fi

Careeria
Ani Ojala, työelämäasiantuntija
Ani.ojala@careeria.fi, p. 040 573 6199
Henna Kallinen, hanketyöntekijä
Henna.kallinen@careeria.fi, p. 040 828 7676

 

logot