Palvelut yrityksille

Uraohjausta työpaikalla -hankkeessa työstetään pk-yrityksille keinoja ennakoida muutoksia, tunnistaa muuttuvia osaamistarpeita ja pitää työntekijöiden osaaminen ajan tasalla.

Kenelle? Uusmaalaiset pk-yritykset
Mitä maksaa? Yrityksille maksutonta
Toimiiko meidän yrityksessä? Palveluita räätälöidään erilaisiin tarpeisiin yhdessä osallistuvien yritysten kanssa. Jatkoa varten toimintamallit rakentuvat tehdyn yhteistyön pohjalta.

1. Yrityksen osaamistarvekartoitus

Kartoituksessa hyödynnetään ennakointitietoa, jonka pohjalta tarkastellaan toimialan tulevia trendejä. Lisäksi perehdytään osaamistarpeiden muutoksiin yrityksessä.

2. Henkilöstön osaamiskartoitus

Osaamiskartoituksella selvitetään tämänhetkinen tilanne: osaaminen, osaamispotentiaali ja osaamisvajeet. Arvioinnissa huomioidaan osaamisen eri osa-alueet: ammatilliset valmiudet, toimiala- ja työpaikkakohtainen osaaminen, työtaidot.

3. Osaamisen kehittämissuunnitelma

Kehittämissuunnitelma pohjautuu osaamistarvekartoitukseen ja osaamiskartoitukseen. Suunnitelmassa käydään läpi, miten edetään: osaamispotentiaalin hyödyntäminen, osaamisen päivittäminen, yrityksen sisäisten urapolkujen löytäminen, koulutuksen hankkiminen. Kartoituksiin pohjautuva kehittämissuunnitelma on avuksi myös rekrytoidessa.

4. Mahdollisuus kouluttaa yrityksen työntekijästä työuraohjaaja

Työuraohjaaja auttaa ylläpitämään jatkuvaa osaamisen kehittämistä työpaikalla. Hän hyödyntää osaamiskartoitustyökalua, tunnistaa osaamispotentiaalia ja tukee osaamisen kehittämistä. Koulutus sopii esimerkiksi työpaikan työpaikkaohjaajalle, hr-asiantuntijalle tai luottamushenkilölle. Työuraohjaajan työkalupakki auttaa yrityksen ja työntekijöiden tarpeita vastaavan koulutuksen hankinnassa.

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti sähköisellä lomakkeella tai ota yhteyttä
Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö, TSL
Ilkka.vuorikuru@tsl.fi, puh. 040 457 0734