Meneillään olevat yhteiskunnalliset hankkeet

Koti Hyvinkäällä -hanke

Koti Hyvinkäällä -hanke tukee ja aktivoi kolmannen sektorin toimijoita kotouttamis- ja monikulttuurisuustyöhön.  Hankkeen ytimessä on maahanmuuttaneiden osallistuminen ja yhdessä tekeminen. TSL tukee kaupungin henkilöstön työssä kokemien haasteiden pohdiskelua kulttuurien välisen kohtaamisen näkökulmasta, ja yhteisöjärjestämisen keinoin vahvistaa maahanmuuttajien osallistumista ympäröivään yhteiskuntaan. Lue lisää >>

Midlife Skills – Rainbow Years

Erasmus+ -hankkeessa yhdessä TUC:n kanssa TSL vahvistaa ikääntyvien työssä olevien osaamisen tunnistamista, heikkojen perustaitojen vahvistamista ja osaamisen hyödyntämistä työssä. Tavoitteena on luoda kestävämpää työelämää ja pidentää työuria loppupäästä. Hanke kehittää arviointimenetelmän ja kouluttaa käyttäjät kansallisella tasolla. Ikääntyvän osaaminen tunnustetaan osaamismerkeillä. Lue lisää >>