Midlife Skills – Rainbow Years

Euroopan väestö ikääntyy, ja työssä käyvän väestön määrä vähenee. Siitä huolimatta työelämästä jäädään monissa maissa pois suhteellisen aikaisin. Tämä voi johtua työntekijän omasta halusta, mutta usein se johtuu siitä, että muita vaihtoehtoja ei ole. 50 vuotta täyttäneiden on myös vaikeampi palata työelämään, jos he ovat syystä tai toisesta joutuneet työttömäksi. Työelämästä täytyykin tehdä kestävämpää, jotta myös ikääntyvät työntekijät voivat pysyä työelämässä aina eläkeikään saakka. Samalla voidaan vähentää ikäihmisten köyhyyttä.  

Kestävämmän työelämän luomiseen liittyy ikääntyvien työntekijöiden osaamisen arvostaminen, tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen vielä keski-iän jälkeenkin. Yhtenä keinona voisimme käyttää laajaa osaamisarviointia, jonka avulla autetaan työtekijöitä kohtaamaan paremmin ne haasteet, joita he tulevaisuuden työelämässä kohtaavat. Britanniassa jokainen työntekijä on oikeutettu osaamisen kehittämiseen tähtäävään haastatteluun 50 vuotta täytettyään, ja tällaiselle haastattelulle olisi tarvetta muissakin maissa.

Rainbow Years -hanke

The Rainbow Years -hankkeessa on mukana toimijoita kuudesta maasta: Britanniasta, Suomesta, Italiasta, Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta. Yhdessä kehitämme uusia käytäntöjä ja malleja keski-iän osaamisarvioinnin tekemiseen. Pyrkimyksenä on kehittää niiden työntekijöiden osaamista, joilla on heikot perustaidot.  Heidän osaamisensa arviointia varten kehitämme interaktiivisia digitaalisia osaamisen arvioinnin työkaluja, sekä uusia digitaalisia oppimiskokonaisuuksia arvioinnin suorittajille. Lisäksi koulutamme arvioinnin tekijät käyttämään digitaalisia työkaluja parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutetuista arvioijista tulee ”keski-iän sankareita”, ja heidän työtään tukemaan kehitetään virtuaalinen verkosto.

Osaamisen arvioinnin lisäksi kehitämme myös osaamisen tunnistamista ja tunnustamista digitaalisten osaamismerkkien avulla.

Hankkeen toimintoja:

  • Tehdään hankkeelle oma kotisivu
  • Laaditaan työn pohjaksi yhteinen selvitys siitä, miten keski-ikäisten työntekijöiden osaamista arvioidaan ja kehitetään kumppanimaissa
  • Laaditaan työn pohjaksi yhteinen selvitys siitä, miten digitaalisia osaamismerkkejä käytetään kumppanimaissa
  • Koulutetaan keski-iän sankareiden verkosto
  • Tuotetaan kurssi osaamisen arvioinnin tekijöiden kouluttamiseksi
  • Kehitetään digitaalisia työkaluja tukemaan arviointien laatimista
  • Kehitetään digitaalisia osaamismerkkejä osaamisen tunnustamiseksi
  • Järjestetään kumppanimaissa kansalliset konferenssit hankkeen tulosten julkistamiseksi
  • Järjestetään kansainvälinen konferenssi yhdessä ILO:n kanssa

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Katri Söder Katri Söder koulutusjohtaja 040 773 9303 katri.soder@tsl.fi