Tulevaisuuden vaikuttajat -koulutus vastaa odotuksiin

Uudistuneeseen nuorten poliittiseen korkeakouluun Tulevaisuuden vaikuttajat monikertainen ja ennätysmäärähakijoita. Hakijamäärän vuoksi osallistujamäärää jouduttiin nostamaan.

Tulevaisuuden vaikuttajat on nuorten poliittinen koulutus- ja mentorointiohjelma, jossa nuorille tarjotaan välineitä vaikuttaa yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen.

Tulevaisuuden vaikuttajat koulutus- ja mentorointiohjelma haluaa antaa nuorille tietoa, vaikuttamisen paikkoja ja kontakteja, joiden avulla vaikuttaa juuri keskeisimpiin muutostrendeihin ajassamme. Tavoitteena on, että nuoret ottavat vaikuttamisen omiin käsiinsä ja muuttavat maailmaa.

Koulutusohjelma koostuu kuudesta teemaseminaariviikonlopusta, jotka pureutuvat kuuteen muutoshaasteeseen: Demokratian tulevaisuus, talous ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus, teknologinen kehitys ja työn murros, ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle, globaalin keskinäisriippuvuuden tulevaisuus sekä rakennemuutos ja kaupungistuminen. Seminaarit ovat kaikille vaikuttamisesta kiinnostuneille 15-32 -vuotiaille nuorille avoimia.

Mentorointiohjelmaan valitut nuoret pääsevät sparrailemaan omia tulevaisuuden vaikuttamisnäkymiään yhdessä sd-eduskuntaryhmän kansanedustajien ja asiantuntijoiden kanssa. Viidessä kahdenkeskisessä mentorointitapaamisessa tutustutaan oman mentorin työhön ja vaikuttamiseen, sekä pohditaan yhdessä mentoroitavan kehittymistoiveita. Mentorointi alkaa syksyllä 2019, kun uusi eduskunta on valittu.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Maria Mäkynen Maria Mäkynen projektipäällikkö, yhteiskunnallisen koulutuksen asiantuntija, äitiysvapaalla 20.5.2019 lähtien