Adaptation to climate change. Consequences for workers

10.12.2019

Vuodesta 2021 alkaen EU:n jäsenvaltioiden on raportoitava ilmastonmuutokseen sopeutumiseen koskevista suunnitelmistaan ja strategioistaan Pariisin sopimuksen aikatauluihin mukautuen.  

Kurssin tavoitteena on mm. tuntea ammattiliittojen rooli ja vaatimukset nykysisissä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvissä toimenpiteissä, kyky ennakoida ilmastonmuutoksen sopeumisen vaikutuksia työllisyyteen, työolosuhteisiin, työterveyteen ja –turvallisuuteen.  

Aika: 10.-12.12.2019
Paikka: Sesimbra, Portugali 
Kieli: englanti, portugali, kreikka 
Kurssille haku päättyy:  8.11.2019

Tilaa hakukirje viimeistään 4.11.2019

Lue lisää ETUI:n kurssikalenterista

Adaptation to climate change. Consequences for workers

10.12.2019 - 12.12.2019
00:00 - 00:00

Haku päättyy: 8.11.2019