Climate-friendly production and services: the Trade Union’s role in circular economy

26.02.2020

Jätedirektiivien muuttuminen (EU 2018/851) ja sen soveltaminen edellyttää tuotantomallien muutosta. Uusi tuotantovisio, joka edistää raaka-aineiden mahdollisimman vähäistä käyttöä sekä sekundaaristen materiaalien ja tuotantojätteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, edellyttää myös uutta näkemystä työntekijöiden roolista niin ympäristön suojelemisessa kuin heidän roolistaan kuluttajina. Tämä vaatii myös ammattiliitoilta toimia.

Tässä työpajassa mm. vahvistetaan tietoisuutta kiertotalouteen siirtymisestä ja asian kiireellisyydestä, tunnistetaan kiertotalouden tärkeimmät näkökohdat ja sen yhteys ympäristöön ja taloudelliseen kestävyyteen sekä aloitetaan uusien taitojen kehittäminen konkreettisten tulosten saamiseksi.

Aika ja paikka: 26.-28.2.2020 Firenze, Italia
Kieli: englanti, ranska, italia 
Kurssille haku päättyy: 24.1.2020 (tilaa hakulomake viimeistään 20.1.2020)

Lue lisää >>

Climate-friendly production and services: the Trade Union’s role in circular economy

26.02.2020 - 28.02.2020
00:00 - 00:00

Haku päättyy: 24.1.2020