The right to connect – the right to disconnect

04.12.2019

Toimistotyöntekijöiden työ ja vapaa-ajan ero saattaa hämärtyä helposti joustavien työaikojen, älypuhelimien ja kannettavien tietokoneiden aikana. Digitalisaatio ja globalisaatio eivät muuta työmaailmaa vain IT-alalla, vaan monessa muussakin. Yritysten sopeutuessa lisääntyneeseen globaaliin kilpailuun, yritykset tekevät rationalisointeja ja rakenneuudistuksia. Työntekijöille tämä tarkoittaa usein aikapainetta, useiden asioiden hoitamista samaan aikaan ja sähköistä valvontaa. Tästä voi seurata stressiä ja niin fyysisiä kuin psyykkisiä ongelmia. Psykososiaaliset riskit ovat Euroopan nopeimmin kasvava terveys- ja turvallisuusongelma. Toisaalta nämä muutokset saattavat tarkoittaa joillekin työntekijöillle enemmän vapautta, itsenäistä työotetta ja parempia mahdollisuuksia tasapainoittaa työ- ja perhe-elämää. 

Kurssin tavoitteena on mm. kartoittaa tilannetta Euroopassa, analysoida joustavuuden ja jatkuvan saatavuuden positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia, kehittää uusia tapoja organisoida ja neuvotella työntekijöiden jatkuvan saatavuuden vaatimuksista.

Aika: 4.-6.12.2019
paikka: Bryssel, Belgia 
Kieli: englanti, ruotsi, romania 
Kurssille haku päättyy: 4.11.2019

Tilaa hakulomake viimeistään 30.10.2019

Lue lisää ETUI:n kurssikalenterista

The right to connect – the right to disconnect

04.12.2019 - 06.12.2019
00:00 - 00:00

Haku päättyy: 4.11.2019