Trade Union renewal: analytic and strategic decision making

12.03.2019

Kyky strategiseen ajatteluun tulee olemaan yhä keskeisempi taito ay-toimijoille ja etenkin ay-johtajille, joilla on halu viedä liittojaan kohti uusia edustamisen, mobilisoinnin ja järjestämisen tapoja. Johtajat vastaavat myös siitä, että strateginen ja analyyttinen ajattelutapa leviää heidän liitoissaan.

Kurssin tarkoitus on  vahvistaa liittojen kyvykkyyttä tällä alueella tarjoamalla liittojensa nimeämille fasilitaattoreille työkaluja ja menetelmä, joilla he voivat myöhemmin tukea liiton johtoa strategisessa päätöksenteossa.  

Aika ja paikka: 12.-14.3.2019 Bryssel, Belgia
Haku kurssille päättyy: 10.2.2019
Työskentelykielet: englanti

Lisätietoja kurssista

Trade Union renewal: analytic and strategic decision making

12.03.2019 - 14.03.2019
00:00 - 00:00

Haku päättyy: 10.2.2019