Trade union strategies to increase wages and collective bargaining coverage in Europe

03.03.2019

Palkat ja ostovoima on yksi eurooppalaisten työntekijöiden yksi keskeistä huolenaiheista.  Talouskriisi, säästöpolitikka ja työmarkkinareformit ovat johtaneet pienempiin palkkoihin Euroopassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Koska joissakin Euroopan maissa työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on laskenut, ammattiliittojen on ollut vaikea neuvotella korkeammista palkoista.  

Kurssin tavoitteena on mm. määritellä säästöpolitiikan ja työmarkkinareformien vaikutusta työehtosopimusneuvotteluihin ja palkkoihin; tutkia palkkojen kehitystä EU:ssa viimeisen kymmenen vuoden aikana; tunnistaa ja analysoida ammattiliittojen kohtaamia vaikeuksia ja esteitä nostaa palkkoja ja parantaa työntekijöiden asemaa työehtosopimuksien avulla. Kurssi on suunnattu ammattiliittojen toimitsijoille ja asiantuntijoille, jotka vastaavat työehtosopimusneuvotteluista kansallisella, sektori- tai yrityskohtaisella tasolla.

Aika ja paikka: 3.-7.3.2019 Bryssel, Belgia 
Työskentelykielet: englanti, espanja 
Kurssille haku päättyy: 14.2.2019

Lue lisää ETUI:n kurssikalenterista

Trade union strategies to increase wages and collective bargaining coverage in Europe

03.03.2019 - 07.03.2019
00:00 - 00:00

Haku päättyy: 14.2.2019