Miten ETUI-kurssilla opiskellaan?

ETUI:n - samoin kuin esimerkiksi TSL:n - koulutukset pohjautuvat sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että ETUI:n koulutuksissa oppiminen ymmärretään prosessiksi, joka pohjautuu vuorovaikutukseen, jakamiseen, osallistumiseen ja yhdessä tekemiseen. Tieto rakentuu aiempien tietojen ja kokemusten varaan. Kurssilla tuotetaan yhdessä tietoa ja opitaan toisilta.

Tavoitteena on syväsuuntautunut oppiminen: ymmärretään kokonaisuuksia, asioiden välisiä suhteita ja sitä, mitä merkitystä opituilla tiedolla on ja miten sitä voidaan soveltaa esim. oman ammattiliiton toiminnassa.

Kuvassa on pinkkejä Post-it-lappuja, jotka on liimattu allekkain ja vierekkäin seinälle. Lapuissa on kurssilaisten kirjoittamia ajatuksia kurssin aiheesta. Kuva on vuodelta 2016.

ETUI:n kurssilla osallistujia on tavallisesti noin 20 henkilöä ja kurssilaiset tekevät usein erilaisia ryhmätöitä. Kursseilla ei siis vain kuunnella asiantuntijaluentoja (luentojakin toki on!), vaan tuotetaan tietoa yhdessä ja samalla verkostoidutaan eri maista tulevien ay-toimijoiden kanssa. ETUI:n kursseihin sisältyy aina eurooppalainen ulottuvuus. Sitä toteutetaan kursseilla esimerkiksi osallistujien kokemusten vaihdon, Euroopan maiden välisen vertailun ja ay-liikkeiden hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Kurssien teemoja linkitetään myös EAY:n ja EU:n toimintaan.

Kuvassa neljä henkilöä istuu saman pöydän ääressä vierekkäin. Heillä on kaikilla punaiset lippikset päässä ja aurinkolasit silmillä. Yksi henkilöistä juo jotain kupista. Pöydällä on kaksi kannettavaa tietokonetta auki kahden keskellä istuvan henkilön edessä. 

Lue TSL:n Aikamerkki.org-verkkolehdestä ETUI:n koulutussuunnittelija Gabriela Portelan haastattelu aikuisten oppimisesta ETUI:n kursseilla (teksti: Inari Juntumaa, TSL): https://aikamerkki.org/aikuinen-oppii-jakamalla-tietoa-ja-kokemuksia/