Genevekoulu / Genèveskolan

Pohjoismainen Genèvekoulu on tarkoitettu ammattiyhdistystoiminnassa aktiivisesti toimiville. Koulun pääjakso järjestetään YK:n Työjärjestön ILO:n vuosittain kesäkuussa pidettävän työkokouksen yhteydessä.

Genèvekoulu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden opiskella pohjoismaisten kollegoiden kanssa työelämän kansainvälistymistä sekä hankkia tietoa ja uusia välineitä omaan työhön.

Genèvekoulu järjestetään seuraavasti:

  • Maalis-/huhtikuussa Suomesta osallistuvien tapaaminen ennen kurssia. TSL kutsuu tapaamisen koolle.
  • 16.-19.4.2020 järjestettävällä esikurssilla Runössä, Ruotsissa perehdytään pohjoismaiseen ja kansainväliseen oppimisympäristöön sekä kurssin työmuotoihin.
  • Etäopiskelu esikursseilla sovituista teemoista (noin 30 h) tapahtuu huhti-toukokuun aikana kotimaassa.
  • Pääkurssi toteutetaan 21.5.-9.6.2019 ILO:n työkokouksen yhteydessä Genèvessä. Kurssi käsittelee ILO-kokouksen globaaleja teemoja, luentoja ja keskusteluja sekä vierailuja. 

Hinta

32 000 Ruotsin kruunua

Lähettävä organisaatio (ammattiliitto):

  • varaa ja maksaa osallistujien matkat niin Runöön kuin Geneveen.
  • maksaa osallistujalle myös ruokarahan n. 50 Sveitsin frangia/päivä.
  • vastaa opiskelijoiden vakuutuksesta.

Miten haet Genèvekouluun?

Haku Genèvekouluun 2020 on auki 1.10.-15.12.2019:
>> Hakulomake

TSL:n hallinto valitsee osallistujat.

Lisätietoa Genevekoulusta

Lisätietoja löydät kutsusta sekä Genèvekoulun sihteeristön ylläpitämiltä sivuilta: 
www.geneveskolan.org  

Nordiska Folkhögskolan i Genève/ABF Sverige
nordiska.geneveskolan@abf.se
Tel: +46 (0)8 613 50 45

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Riitta Sinimäki-Mikola Riitta Sinimäki-Mikola koulutussuunnittelija 040 845 1590 riitta.mikola@tsl.fi

Miksi lähtisit pohjoismaiseen kouluun Genèvessä?

Palkansaajilla eri Pohjoismaissa on paljon yhteistä. Yhteiskuntamallimme, kulttuurimme ja työelämämme ovat melko yhteneväisiä. Pohjoismaissa on varsin yhteneväinen käsitys hyvinvointivaltiosta. Näin siitäkin huolimatta, että kansallisia eroja malleista löytyy. Pohjoismailla on myös runsaasti annettavaa, kun keskustellaan hyvinvointimalleista. Saamme toisiltamme vaikutteita ja kehitämme yhdessä hyvinvointiamme. Siksi pohjoismainen yhteistyö on jatkossakin perusteltua ja kehittämisen arvoista. Lue lisää >>

>> Genevekoululaisten kokemuksia (videot)

Työjärjestö ILO on työelämän kehittämiseen ja yhteiskunnallisten olojen parantamiseen erikoistunut YK-järjestö. Sen keskeinen tehtävä on kansainvälisten työelämän normien luominen ja valvonta. ILO perustettiin vuonna 1919. YK:n erityisjärjestönä se on toiminut vuodesta 1946. Jäseniä on tällä hetkellä 185. Suomi on ollut jäsenenä vuodesta 1920 lähtien. >>lue lisää