TSL:n työlle merkittävä tunnustus - aikuisten perustaitojen koulutustarjonta vahvistuu

TSL sai opintokeskuksista ylivoimaisesti eniten tukea aikuisten perus- ja digitaitojen vahvistamiseen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen käynnistämästä ohjelmasta. 230 000 euron tuella TSL on kuudenneksi suurin rahoituksen saaja. Tämä on merkittävä tunnustus liiton pitkäjänteiselle työlle aikuisten perustaitojen opetuksessa.