Ennakoinnilla osaamista -työpajat 

Ennakoinnilla osaamista -koulutus on tarkoitettu opistojen ja opintokeskusten pedagogiselle henkilöstölle. Kokonaisuus sisältää viisi etätyöpajaa vuoden 2021 aikana.

Voit osallistua joko kaikkiin työpajoihin tai valitsemiisi yksittäisiin työpajoihin. Kunkin työpajakokonaisuuden ilmoittautuminen päättyy kaksi viikkoa ennen ensimmäistä työpajapäivää. 

Työpaja 1: Osaamistarpeiden ennakointi ja osaamistavoitteiden laatiminen (JHL-opisto)

 • 22.4.2021 klo 10.00–14.00 Marja Toivonen: Ennakointiosaamisen vahvistaminen koulutussuunnittelussa
 • 20.5.2021 klo 10.00–14.00 Sikke Leinikki: Työelämän muutos ja jatkuva oppiminen

Työpajakokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa

 • ennakoida työelämän ja yhteiskunnan osaamistarpeita
 • laatia tarpeiden pohjalta osaamistavoitteita
 • tulkita työelämän muutoksia
 • vahvistaa jatkuvaa oppimista.

Työpaja 2: Oppimisen vaikuttavuus 1: oppiminen arjessa ja työssä (TSL)

 • 7.6.2021 klo 9.00–12.00 Katri Söder: Opitun tunnistamisen ja tunnustamisen välineet, osaamiskartoitusten hyödyntäminen, opintopolkujen tunteminen ja ohjaus työnhaussa. 
 • 21.6.2021 klo 9.00–12.00 Kirsi Hyytinen: Vaikuttavuuden ja laadun parantaminen vapaan sivistystyön opinnoissa

Työpajakokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa

 • tunnistaa osaamista
 • hyödyntää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineitä
 • tunnistaa opintopolkuja
 • vahvistaa vapaan sivistystyön vaikuttavuutta. 

Ilmoittaudu työpajaan 2. 

Työpaja 3: Oppimisen vaikuttavuus 2: osaamispisteiden perusteet ja hyväksiluettavuus (HUMAK)

 • 25.8.2021 klo 9.00–12.00 Tarja Nyman & Sikke Leinikki: Oman osaamisen kehittämisen tavoitteiden ja saavutusten näkyväksi tekeminen
 • 8.9.2021 klo 9.00–12.00 Tarja Nyman & Sikke Leinikki: Vapaan sivistystyön opinnot Koski-järjestelmässä

Työpajakokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa

 • verrata tunnistettua osaamista tutkintojen tavoitteisiin
 • muodostaa opintokokonaisuuksia opintopisteiksi
 • arvioida opiskelijoiden osaamista osaamistavoitteisiin verraten
 • kehittää organisaationsa osaamisperustaisen arvioinnin käytäntöjä.

Ilmoittaudu työpajaan 3. 

Työpaja 4: Laadukas oppiminen ja oppimisen esteet (Murikka-opisto)

 • 23.9.2021 klo 9.00–12.00 Marjo Nurmi: Oppimisen pulmat, tuen tarpeet ja kohtaamisen pedagogiikka
 • 7.10.2021 klo 9.00–12.00 Marjo Nurmi: Opetusmenetelmien ja oppimista tukevien välineiden hyödyntäminen opetuksessa

Työpajakokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa

 • tunnistaa erilaisia oppimisen pulmia ja esteitä
 • rakentaa pedagogista oppimisympäristöä, joka huomioi myös oppimisvaikeudet
 • ottaa puheeksi oppimisen esteet tavalla, joka tukee yksilön pystyvyyden tunnetta. 

Ilmoittaudu työpajaan 4.

Työpaja 5: Ammatillisen suomen kielen vahvistaminen työelämäyhteistyössä (Aktiivi-Instituutti)

 • 19.11.2021 klo 10.00–14.00 Kia Lindberg & Nuppu Tuononen: Ammatillisen suomen kielen oppimisen mahdollisuudet
 • 10.12.2021 klo 10.00–14.00 Kia Lindberg & Nuppu Tuononen: Työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen malli

Työpajakokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa

 • tunnistaa maahanmuuttajien työelämätiedon tarpeet
 • tunnistaa ammatillisen suomen kielen opetuksen keskeiset tavoitteet
 • suunnitella koulutuksen, jolla vastataan työelämän ja osallistujien tarpeisiin.

Ilmoittaudu työpajaan 5.