Ennakoinnilla osaamista -työpajat 

Ennakoinnilla osaamista -koulutus on tarkoitettu opistojen ja opintokeskusten pedagogiselle henkilöstölle. Kokonaisuus sisältää viisi etätyöpajaa vuoden 2021 aikana.

Voit osallistua joko kaikkiin työpajoihin tai valitsemiisi yksittäisiin työpajoihin. Kunkin työpajakokonaisuuden ilmoittautuminen päättyy kaksi viikkoa ennen ensimmäistä työpajapäivää.

Työpaja 1: Osaamistarpeiden ennakointi ja osaamistavoitteiden laatiminen (JHL)

Työpaja 2: Oppimisen vaikuttavuus 1: Oppiminen arjessa ja työssä (TSL)

Työpaja 3: Oppmisen vaikuttavuus 2: Osaamispisteiden perusteet ja hyväksiluettavuus (HUMAK)

Työpaja 4: Laadukas oppiminen ja oppimisen esteet (Murikka-opisto)

  • 23.9.2021 klo 9.00–12.00 Marjo Nurmi: Oppimisen pulmat, tuen tarpeet ja kohtaamisen pedagogiikka
  • 7.10.2021 klo 9.00–12.00 Marjo Nurmi: Opetusmenetelmien ja oppimista tukevien välineiden hyödyntäminen opetuksessa

Työpajakokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa

  • tunnistaa erilaisia oppimisen pulmia ja esteitä
  • rakentaa pedagogista oppimisympäristöä, joka huomioi myös oppimisvaikeudet
  • ottaa puheeksi oppimisen esteet tavalla, joka tukee yksilön pystyvyyden tunnetta. 

Ilmoittaudu työpajaan 4.

Työpaja 5: Ammatillisen suomen kielen vahvistaminen työelämäyhteistyössä (Aktiivi-Instituutti)

  • 19.11.2021 klo 10.00–14.00 Kia Lindberg & Nuppu Tuononen: Ammatillisen suomen kielen oppimisen mahdollisuudet
  • 10.12.2021 klo 10.00–14.00 Kia Lindberg & Nuppu Tuononen: Työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen malli

Työpajakokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa

  • tunnistaa maahanmuuttajien työelämätiedon tarpeet
  • tunnistaa ammatillisen suomen kielen opetuksen keskeiset tavoitteet
  • suunnitella koulutuksen, jolla vastataan työelämän ja osallistujien tarpeisiin.

Ilmoittaudu työpajaan 5.

17.12. klo 12.00 - 14.00 Päätöswebinaari

Kokoamme vuoden viisi työpajaa koulutushankkeen päätöswebinaarissa. Kuulemme lyhyitä kokoavia alustuksia työpajojen vetäjiltä ja niihin osallistuneilta henkilöiltä. Arvioimme kokonaisuuden vaikuttavuutta ja luonnostelemme tulevia pedagogisia osaamisen kehittämisen tarpeita. Lisätietoja: inari.juntumaa@tsl.fi

Ilmoittaudu päätöswebinaariin.