Koulutusta työttömille

TSL järjestää Opetushallituksen tuella maksutonta koulutusta työttömille. Lisäksi Itä-Suomessa tukea tarjoaa Kriisituki alueilla -hanke, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 

Näytä taitosi

Näytä taitosi -koulutus on suunnattu lomautetuille, työttömille ja työttömyysuhan alan oleville maahanmuuttajille. Koulutuksessa keskitytään suomen kielen osaamista, digitaitoja sekä työelämä- ja työnhakutaitoja.

Lue lisää

Taidolla työhön

Taidolla työhön on neljän viikon mittainen, käytännönläheinen koulutus lomautetuille ja työttömille. Koulutuksessa kehitetään työssä ja työnhaussa tarvittavaa osaamista, kuten digitaitoja, vuorovaikutustaitoja, kirjoitustaitoja ja matemaattisia taitoja sekä työelämätaitoja. Tavoitteena on löytää oma motivaatio ja polku jatkuvan oppimisen tielle. Koulutusta järjestetään Helsingissä, Jyväskylässä, Kauniaisissa ja Tampereella vuoden 2021 aikana. 

Lue lisää

Työnhakijan digitaidot

TSL:n jäsenjärjestöt, esimerkiksi ammattiosastot, voivat tilata meiltä maksutonta digitaitokoulutusta jäsenilleen ympäri Suomea. Kurssilla on tavoitteena elvyttää ja vahvistaa digitaalisia perustaitoja, jotka tukevat työnhakua, työhön palaamista ja työssä selviytymistä. Tyypillinen työttömien kurssi on maanantaista perjantaihin aina kolme tuntia kerrallaan.

Lue lisää

Kriisituki alueilla

Kriisituki alueilla -hanke ylläpitää työkykyä koronakriisin aikana. Toiminnassa kohdataan koronakriisin aikana lomautettuja, irtisanottuja sekä työttömyysuhan alla olevia työntekijöitä. Tavoitteena on tukea toimintakykyä ja valmistaa työelämään paluuseen. Hanke on suunnattu erityisesti kaupan alalta, palvelualalta sekä julkisilta aloilta lomautetuille ja irtisanotuille työntekijöille Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa.

Lue lisää