Oma Polku – treenaat oppimisen ja työelämän perustaitoja

Koulutuksen tavoitteena on antaa eväitä oman oppimisen ja työelämäpolun rakentamiseen. Oma Polku -hankkeessa pääset treenaamaan perustaitoja. Sinulle räätälöidään henkilökohtainen osaamisen ja kehittymisen suunnitelma sekä saat tarvittaessa tukea. On tärkeää saada harjoitella juuri niitä taitoja, jotka ovat sinulle tärkeimpiä.  

Koulutukset maanantaista perjantaihin klo 9–15 välillä, sisältäen tunnin mittaisen ruokatauon. Kurssiin sisältyy maksuton ruokailu. Matkat korvataan halvimman kulkuneuvon mukaan. Kurssilla voit käyttää omaa tietokonettasi tai koulutusta varten varattuja koneita.

Tulossa

Sisällöt

 • oppimisen taidot, minä oppijana, omien vahvuuksien tunnistaminen
 • digitaaliset taidot
 • demokratia ja työelämän pelisäännöt
 • työnhaun dokumentit
 • arjen matematiikka
 • esiintyminen, vuorovaikutus
 • lukemisen taidot  
 • henkilökohtainen ohjaus, osaamisen ja kehittymisen suunnitelma
 • mahdollisuus suorittaa työturvallisuuskortti tai hygieniapassi

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa esimerkiksi

 • tunnistaa omat vahvuudet ja kehittymisen osa-alueet
 • arvioida oman oppimispolun ja työuran vaikutusta nykyisyyteen
 • suunnitella ura- ja työpolkuaan, etsiä sitä koskevaa tietoa internetistä
 • tunnistaa oppimisen esteitä ja tehokkaita oppimaan oppimisen menetelmiä
 • tuntee demokraattisen yhteiskunnan ja työelämän keskeiset pelisäännöt  
 • kirjoittaa työhakemuksen ja lähettää sähköpostilla liitteitä
 • hyödyntää pilvipalvelua ja älylaitteita työnhaussa
 • laatia visuaalisen ansioluettelon ja videoidun työhakemuksen
 • tehdä yksinkertaisen diaesityksen
 • tuottaa lyhyen tekstin yhteisöllisesti työstettävään digitaalisesti jaettuun asiakirjaan
 • tuntee arjessa käytettävät matemaattiset käsitteet ja osaa käyttää niitä; peruslaskutoimitukset, mittayksiköt, mittakaava, prosenttilasku, pinta-ala, tilavuus, geometriset perusmuodot
 • tuntee hyvän esiintymisen perusasiat
 • osaa toimia vuorovaikutuksessa muun ryhmän kanssa
   

Aikuisten osaamistason nostaminen avain työllistymiseen

Työelämän osaajapula on suuri haaste työmarkkinoillamme. Suomalaisten yleistä koulutustasoa on kyettävä nostamaan. Myös ammatillisen osaamisen lisäämiselle ja aikuiskoulutukselle on suuri tarve.

Koulutustason nosto vaatii myös perustason taitojen parantamista. Työelämässä on kyettävä toimimaan digitaalisessa maailmassa. On poimittava viestinnästä olennainen. On ymmärrettävä asioiden välisiä yhteyksiä. On osattava reagoida nopeasti. Toisaalta tarvitaan aivan tavallista arkielämän osaamista, matemaattisia taitoja, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja.

Oma Polku -hankkeessa ovat mukana Työväen Sivistysliitto, Työväen Akatemia ja Kiljavan Opiston Voionmaan koulutusyksikkö. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko lisätietoa koulutuksesta?

Ota yhteyttä verkkolomakkeella, lähetä sähköpostia tai soita.

Oma polku - yhteydenottolomake

Tarkista kenttä
Tarkista kenttä
Tarkista kenttä