Välmående i organisationsaktivitet

Ajankohta -

Kurssipaikka
  • Teams
Hinta

Kostnadsfria

Välmående i organisationsaktivitet

Anmäl dig med onlineformuläret. Registreringen avslutas den 17 november 2023.

Under skolningen går vi igenom orkande och välmående i organisationsverksamhet. Du får synvinklar till hur man kan förstärka välmående i föreningsverksamhet med öppen interaktion och gott ledande av frivilligt arbete. 

I skolningen hanterar vi samarbetsattityd, respektering av olikheter, förstärkning av pålitelse, likvärdig diskussion och förstärkning av känslan av betydelse. 

Kostnadsfria undervisningen är riktad till alla organisationsarbetare. Utbildaren är Riitta Sinimäki-Mikola. Skolningen hålls på svenska.

Mål för kunnandet:

  • Deltagaren kan samspela konstruktivt och öppet
  • Deltagaren förstår vad det handlar om att respetera olikheter och möta människor på ett uppskattande sätt
  • Deltagaren kan förstärka betydligheten