Rakentavaa ja tehokasta vuorovaikutusta verkossa

Työväen Sivistysliiton Mediataitohankkeessa koulutetaan ja sparrataan yhteistyöliittojen aktiiveja someviestinnässä ja -vaikuttamisessa. Mukana hankkeessa ovat AKT, JHL ja PAM.

Mediataitokoulutukset

Vuoden 2022 aikana yhteistyöliittojen aktiiveille järjestetään kaksi koulutusta. Ensimmäinen koulutus on maaliskuussa Tampereella. Syksyn koulutuksen paikka ja ajankohta on vielä avoinna.

Koulutuksen teemoja ovat

  • tietoturva
  • hyvä ja rakentava vuorovaikutus ja argumentointi verkossa
  • vaikuttava verkkotoiminta
  • luottamuksen rakentaminen

Osana hanketta osallistujat laativat mediasuunnitelman omalle yhdistykselleen ja saavat tukea sen toteuttamiseen. Koulutuksen suorittaneet saavat siitä myös opintopisteen.

Vuorovaikutustaidot vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa

Vuoden kestävän hankkeen tavoitteita ovat aikuisten mediataitojen kohentaminen ja yhdistystoiminnan sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen. Hyvillä vuorovaikutustaidoilla ja luottamuksen rakentamisella on mahdollista lisätä eri osapuolten välistä ymmärrystä ja parantaa yhteistyötä.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: