Tietoa osallistujalle suorituksen tallentamisesta Koski-tietovarantoon (Oma opintopolku)

Koski-tietovarantoon tallennetut tiedot opintosuorituksistasi löydät Opetushallituksen hallinnoimasta Oma opintopolku -palvelusta. Pääset kirjautumaan sinne pankkitunnuksilla, ja voit hallinnoida siellä tietojasi itse. 

Oma opintopolku -palvelussa voit itse antaa suostumuksen tietojen luovuttamiseen, muodostamalla esimerkiksi työnhaun yhteydessä työnantajalle lähetettävän linkin tietovarannossa oleviin opintosuorituksiisi. Voit itse valita, mitkä suoritukset luovutat käyttöön, ja voit katkaista luovutuksen milloin tahansa.

Koskeen tallennetut tiedot ovat pääsääntöisesti vain sinun itsesi, tiedot tallentaneen oppilaitoksen (TSL) sekä Opetushallituksen nähtävissä. Viranomaisilla voi kuitenkin olla tietyissä tilanteissa oikeus tietovarannossa oleviin tietoihin lainsäädännön nojalla. Tällöin tietoja voivat pyytää ne viranomaiset, joilla on oikeus saada vapaan sivistystyön koulutustietoja oppilaitoksen ylläpitäjältä. Tietoihin voi siis kohdistua Tilastokeskuksen tai Kansaneläkelaitoksen tietopyyntö, jolloin TSL on velvollinen luovuttamaan tiedot heille.
Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä Opetushallitukselle. Tällöin merkintäsi poistetaan.  Jos kuitenkin olet käyttänyt kyseisen kurssin Koski-merkintää siten, että se on luettu hyväksi jossain toisessa oppilaitoksessa, merkintää ei voida jälkikäteen poistaa. 

Koski-merkintä on mahdollista tehdä vain, mikäli annat suostumuksesi viimeistään kurssin alussa. Koski-merkintää ei ole mahdollista pyytää tai tehdä jälkikäteen.

Oppilaitos (TSL) säilyttää antamasi suostumuksen pysyvästi. Mikäli perut suostumuksesi myöhemmin, teemme siitä merkinnän suostumuslomakkeellesi heti, kun olemme saaneet peruutuksesta tiedon Opetushallitukselta. 

Koski-tietovarantoon tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Koulutuksen nimi ja laajuus
  • Koulutuksen päättymispäivä
  • Osaamisen arviointi

Osallistujan tietoihin kirjataan nimen lisäksi myös henkilötunnus. 

Tietoa osallistujalle osaamisen arvioinnista

Osaamisen arviointi perustuu aina kurssille asetettuihin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Kouluttaja käy nämä asiat yhdessä osallistujien kanssa läpi. 

Kouluttaja antaa osallistujille tiedon arvioinnin lopputuloksesta. Mikäli osaamistasi ei ole arvioitu hyväksytyksi, kouluttaja kertoo samalla, miten voit halutessasi täydentää suoritustasi.

Mikäli olet tyytymätön arvioinnin lopputulokseen, sinulla on oikeus valittaa asiasta oppilaitoksen rehtorille (katri.soder@tsl.fi) kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. 

Sinulla on oikeus vaatia oikaisua pyynnöstäsi tehtyyn uuteen ratkaisuun, tai rehtorin päätökseen, jolla pyyntö uudesta ratkaisusta on hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa.