Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Jäsenjärjestöissämme toimivilla ihmisillä on monenlaista osaamista, jota on hankittu oman järjestön kursseilla, osallistumalla järjestötoimintaan, työelämässä ja harrastuksissa. Tällainen virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittu osaaminen on kuitenkin usein varsin näkymätöntä, eikä ihminen itsekään osaa aina kertoa kaikesta osaamisestaan. Siksi tarvitaan osaamisen tunnistamista ja sen tunnustamista.

Osaamisen tunnistaminen

Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on nykytyöelämässä tärkeä taito. Osaamisen tunnistaminen voi kuitenkin tuntua vaikealta, kun osaamista on hankittu monilla eri tavoilla. Tutkintojen ja titteleiden kertominen on helppoa. Miten kuvailla sitä, millaista osaamista minulle on kertynyt esimerkiksi järjestötoiminnasta tai harrastuksista? Miten kertoa työelämässä kertyneestä hiljaisesta tiedosta?

Osaamisen tunnistaminen tarkoittaa prosessia, jossa selvitetään, millaista osaamista ihmisellä on, ja tuotetaan todisteita hänen osaamisestaan. Osaaminen voi olla hankittu eri tavoin: opiskelemalla, osallistumalla järjestötoimintaan, työelämässä ja harrastuksissa.

Osaamisen tunnistamiseen on olemassa monia välineitä ja työkaluja. Yksi niistä on Ossi-peli, joka auttaa etenkin ikääntyviä työntekijöitä tunnistamaan omia taitojaan ja kehittämistarpeita. TSL on ollut mukana tuottamassa Ossia osana kansainvälistä Midlife Skills Review -hanketta.

Tutustu Ossi-peliin.

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa sitä, että eri tavoin hankitulle osaamiselle tuotetaan jonkinlainen muodollinen tai virallinen tunnustaminen. Välineitä on monenlaisia. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa suoritettuja koulutuksia voi elokuusta 2021 alkaen viedä tietyin edellytyksin Koski-tietovarantoon, jota osallistuja pääsee katsomaan Oma opintopolku -palvelusta. 

Muita osaamisen tunnustamisen välineitä ovat esimerkiksi digitaaliset osaamismerkit ja opintokirjat. Erilaisen osaamisen tunnustamiseen valitaan erilaisia välineitä.

Ajankohtaista

 • Kosken matkassa kohti osaamisperusteisuutta (Katri Söderin Näkökulma-kirjoitus Aikamerkki-verkkojulkaisussa 27.1.2021)
  Lue kirjoitus.

 • Osaaminen näkyviin (artikkeli Aikamerkki-verkkojulkaisussa 27.1.2021)
  Lue artikkeli.
 • Järjestöjen koulutuksissa hankittu osaaminen näkyväksi (TSL-blogi 11.1.2021)
  Lue bloggaus.
 • Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta lausuntokierroksella (TSL-uutinen 8.1.2021)
  Lue uutinen. 

Lisätietoja: