Eurooppalainen Midlife Skills Review -hanke saa jatkoa

TSL osallistui vuosina 20182019 eurooppalaiseen hankkeeseen, jossa tuotettiin verkossa toimiva osaamisen tunnistamisen työkalu Ossi. Ossi auttaa ihmisiä tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä suunnittelemaan osaamisensa kehittämistä. Ossi on käytettävissä maksutta ja ilman rekisteröitymistä.

Nyt onnistunut hanke on saanut jatkorahoituksen, ja TSL on mukana myös uudessa hankkeessa. Hanketta rahoittaa Erasmus+, ja siinä on toimijoita viidestä maasta.

Uudessa hankkeessa laajennetaan osaamisen tunnistamista Ossin avulla siten, että se tukisi ihmisiä entistä paremmin myös työnhaussa.

– Tarkoituksena on kehittää työkalu, joka yhdistäisi Ossin kautta löydettyjä taitoja ja vahvuuksia siihen, millaisia taitoja ja vahvuuksia työnantajat etsivät, TSL:n opintojohtaja Katri Söder kommentoi.

Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia linkittää Ossin kanssa ESCO eli taitojen, pätevyyksien ja ammattien eurooppalainen luokitus.

Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen ei ole aina helppoa, ja siksi hankkeessa koulutetaan tukihenkilöitä avuksi.

– Suomessa olisi tarkoitus järjestää kasvokkainen koulutustilaisuus tukihenkilöille, mikäli korona mahdollistaa ihmisten kokoontumisen vuonna 2022, TSL:n koulutussuunnittelija Mika Ukkonen kertoo.

Lisäksi hankkeessa tuotetaan osaamisen tunnistamisen tueksi verkkomateriaalia tukihenkilöille, sekä verkossa toimivia pieniä osaamiskokonaisuuksia, jotka tukevat oman osaamisen näkyväksi tekemistä.

Tutustu osaamisen tunnistamisen työkaluun Ossiin. 

The European Midlife Skills Review Project is funded with the support of the European Union's ERASMUS + Programme. All views expressed are those of the authors and not of the European Commission.