Osaamisen ohjaksissa – työelämässä vaadittavia perustaitoja iltaopintoina

 • kohderyhmä: työssä käyvät, työttömät
 • maksuton
 • iltatoteutus
 • Helsinki, Turku, Jyväskylä, Oulu
 • digitaidot, oppimisen taidot, työnhakutaidot, kirjalliset ja matemaattiset taidot, vuorovaikutustaidot, medialukutaito, työnhyvinvointi

Osaamisen ohjaksissa on maksuton koulutuskokonaisuus, jonka avulla voit vahvistaa työelämässä tarvittavia perustaitoja, kuten digi- ja viestintätaitoja sekä työnhaku- ja työhyvinvointitaitoja. Kurssin myötä tutustut omiin oppimisen taitoihisi ja löydät uusia tapoja, mikä innostaa oppimaan uutta myös jatkossa. Kurssilla ei ole lähtötasovaatimusta, mutta riittävä suomenkielentaito on tarpeen.

Koulutuksia on pääosin kahtena arki-iltana viikossa, klo 17–21. Kurssikokonaisuus kestää kuusi viikkoa. Opetuskertoja on 13. Opetuskertojen välissä tehdään itsenäisesti oppimistehtäviä, joiden tekemiseen saa opettajan tuen mm. vapaaehtoisin etäkerroin.

Kurssit pidetään pääosin lähiopetuksena, mutta jotkin myöhemmän vaiheen opetuskerrat myös etänä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta etätyöskentelystä. Siihen opastetaan kurssin aikana. Kurssilla voit käyttää omaa tietokonettasi tai koulutusta varten varattuja koneita. Tarvittaessa tietokoneen saa myös lainaan. Lähiopetuskerroilla on kahvi- ja sämpylätarjoilu.

Kurssille otetaan 15 osallistujaa. Jos kurssi on jo täynnä, voit ilmoittautua jonoon.

Sisältökokonaisuudet
viikko 1   Digiperustaidot: Laitteet ja etäkokoukset
viikko 2   Opiskelu verkossa ja oppimisen taidot       
viikko 3   Digiperustaidot: Viestintä verkossa            
viikko 4   Kirjalliset- ja matemaattiset taidot             
viikko 5   Työhyvinvointi                                    
viikko 6   Työelämätietous ja vuorovaikutustaidot

Tulossa olevat kurssit

Turku 14.9.–18.10.
Aika:
klo 17–21
Paikka: tarkentuu myöhemmin
Ilmoittaudu mukaan: www.lyyti.fi/reg/osaamisenohjaksissa_turku0922

Vk 1
(digi)
 
Vk 2
(digi + oppiminen)
 
Vk 3
(digi + some)
 
Vk 4
(kielenhuolto,
matikka, excel)
Vk 5
(työhyvinvointi)
 
Vk 6
(vuorovaikutus,
työelämätietous)
14.9.
 
15.9.
 
16.9.
***
19.9.
 
21.9.
 
22.9.
***
26.9.
 
27.9.
 
29.9.
***
4.10.
 
5.10.
 
6.10.
 
11.10.
 
12.10.
 
17.10
 
18.10.
 

***vapaaehtoinen etäkerta

Jyväskylä  3.10.–10.11.  
Aika:
klo 17–21
Paikka: Matara-kansalaistoiminnankeskus
Ilmoittaudu mukaan: www.lyyti.fi/reg/osaamisenohjaksissa_jkl1022

Vk 1
(digi)
 
Vk 2
(digi + oppiminen)
 
Vk 3
(digi + some)
 
Vk 4
(kielenhuolto,
matikka, excel)
Vk 5
(työhyvinvointi)
 
Vk 6
(vuorovaikutus,
työelämätietous)
3.10.
 
4.10.
 
6.10.
***
10.10.
 
12.10.
 
13.10.
***
19.10.
 
20.10.
 
21.10.
***
25.10.
 
27.10.
 
28.10.
 
31.10.
 
1.11.
 
9.11.
 
10.11.
 

***vapaaehtoinen etäkerta
 

Koulutussisällöt

 • digitaaliset taidot (mm. laitteiden käyttö, perusohjelmat, tietoturva, etäkokous, verkko-oppimisympäristö, sosiaalinen media)
 • oman osaamisen tunnistaminen ja osaamisen kehittämisen suunnittelu
 • oppimisen esteet ja ratkaisut, minä oppijana
 • työnhaku ja tarvittavat dokumentit
 • kielenhuollon perusteet
 • matematiikka arkielämässä
 • työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot
 • työelämätietous
 • oma jaksaminen ja työhyvinvointi: Työhyvinvointikortin suorittaminen

 Koulutuksen jälkeen osaat esimerkiksi

 • suoriutua tapaamisista ja opiskelusta etänä  
 • etsiä tietoa ja punnita kriittisesti tietolähteitä
 • käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa ja kirjoittaa työhakemuksen
 • laatia nykyaikaisen ansioluettelon
 • tallentaa dokumentteja pilvipalveluun ja lähettää niitä sähköpostin liitteinä
 • tunnistaa tietoturvaan liittyviä tekijöitä
 • tuoda esille omaa osaamistasi ja suunnitella sen kehittämistä
 • tunnistaa oppimisen esteitä ja tehokkaita oppimaan oppimisen menetelmiä
 • suunnitella ura- ja työpolkua, etsiä sitä koskevaa tietoa internetistä
 • eritellä omaa oppimistasi kurssin aikana ja dokumentoida sitä verkko-oppimisympäristöön
 • ymmärtää sosiaalisen median lainalaisuuksia
 • nähdä rakentavan vuorovaikutuksen ja neuvottelutaitojen tärkeyden
 • löytää apuvälineitä arjen matematiikkaan ja tehdä yksinkertaisia kaavoja taulukkolaskentaohjelmalla
 • työelämän keskeiset pelisäännöt
 • ylläpitää työkykyä ja hyvinvointia
   

Työelämän muuttuvat vaatimukset pakottavat kehittämään osaamista

Yhteiskunta ja sitä kautta työnkuvat ovat muuttuneet nopeassa tahdissa jo yhden sukupolven aikana, ja työntekijöiltä vaaditaan nopealla tahdilla uusien asioiden omaksumista. Useinkaan ei riitä, että opiskelee kertaalleen ammattiin, vaan lisäkoulutusta tarvitsee työuran aikanakin. Moneen työnkuvaan on tullut vaatimuksena digitaitojen ja raportoinnin osaaminen. Kirjoittaminen ja koneen käyttäminen voivat tuntua raskailta, mikäli taustalla ei ole tarpeeksi osaamista aiheesta.

Osaamisen ohjaksissa -koulutus antaa eväitä arjessa tarvittaviin osaamisvaateisiin digi- ja viestintätaitojen sekä esimerkiksi työelämän pelisääntöjen ja työnhaun osalta. Kurssilla käydään läpi myös oppimisen taitoja ja aikaisempia kokemuksia opiskeluun liittyen. Minkälainen käsitys minulla on itsestäni oppijana? Mikä oppimistani edesauttaa? Oman osaamisen tunnistaminenkin on taito. Miten hyödyntää ja tuoda esille kaikkea jo osaamaani? 

Kun oppimisesta saa positiivisia kokemuksia, on helpompi tarttua seuraavaan koulutusmahdollisuuteen. Kurssilla suunnittelemme jokaisen kanssa henkilökohtaisesti työelämään tai jatko-opintoihin liittyvän tavoitteen. Tarkoituksena on herättää halu kehittää omaa osaamista vastaisuudessakin.

Osaamisen ohjaksissa -hankkeessa ovat mukana Työväen Sivistysliitto, Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto, Rakennusliitto, Kansan Sivistystyön Liitto ja Työväen Akatemia. Rahoittajana toimii Opetushallitus.
 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko lisätietoa koulutuksesta?

Ota yhteyttä verkkolomakkeella, lähetä sähköpostia tai soita.

Osaamisen ohjaksissa -yhteydenottolomake

Tarkista kenttä
Tarkista kenttä
Tarkista kenttä