Ay -kouluttajapäivät

Aikuiskouluttajan keskeistä osaamista on opiskelijoiden tarpeiden tunnistaminen. Usein hyvä aikuiskouluttaja toimii ikään kuin valmentajana avustaen opiskelijaryhmää ja sen jäseniä saavuttamaan omat ja yhteiset oppimistavoitteet. Tällöin ohjaajan tehtävänä on johdatella opiskelijat läpi oppimisprosessin.

Ay-liikkeessä toimiville kouluttajille suunnatuilla kouluttajapäivillä pohdimme opetustyön tueksi mm. yhteistoiminnallisuuden hyödyntämistä eri tilanteissa, digiajan mahdollisuuksia, opetustilanteiden ristiriitatilanteita ja niiden ratkaisuja, ajankohtaisia muutoksia ja opettajana kehittymistä. Työpajojen vetäjinä on kokeneita kouluttajia ja pedagogeja.