Riitta Oinonen

Riitta Oinonen

sopimusjärjestelmän asiantuntija, markkinointiassistentti

YGAP -yhteyshenkilö TSL verkkosivut ja uutiskirjeet

Siltasaarenkatu 18 - 20 A, 00530 Helsinki

riitta.oinonen@tsl.fi

040 149 2027