Ilkka Vuorikuru

Ilkka Vuorikuru

hankepäällikkö

Ammattitaitoa yhdessä – työyhteisöt ja oppilaitokset tukemassa ammattiin oppijan sujuvia siirtymiä -hanke

Siltasaarenkatu 18 - 20, 00530 Helsinki

ilkka.vuorikuru@tsl.fi

040 457 0734