Työväen Sivistysliitto TSL – Arbetarnas Bildningsförbund ABF

Arbetarnas Bildningsförbund är organisationernas utbildningsinstans som bygger på arbetarrörelsens värderingar och uppmuntrar människor till deltagande och påverkan i samhället. ABF har ett nära samarbete med sina medlemsorganisationer och utbildar deras aktiva. De största medlemsorganisationerna är FFC:s fackförbund (Finlands Fackförbunds Centralorganisation - The Central Organisation of Finnish Trade Unions) och deras medlemskårer. Övriga medlemsorganisationer är SDP, PCF (Pensionstagarnas Centralförbund - The Central Association of Finnish Pensioners) samt organisationer inom social- och kulturbranschen. 

Under sina hundra verksamhetsår har ABF utbildat flera generationer till ett aktivt medborgarskap, påverkat den finska utbildnings- och kulturlagstiftningen genom att förespråka utbildningsjämlikhet, understött grundandet av flertalet utbildnings- och kulturinstitut för arbetarklassen samt skapat en grund och en sakkunskap för flertalet kulturevenemang. Jämlikhet, rättvisa och kritiskt tänkande är fortfarande aktuella inom ABF och förbundet poängterar att möjligheten till utbildning och bildning tillhör alla oavsett bakgrund eller kön.

Teman

Organisering, arbetsledning, vuxnas digitala kompetens, mediekompetens samt samhällelig och politisk medvetenhet är huvudteman i utbildningen. Inom ABF:s kurser är kritiskt tänkande, tolerans och samarbete grundläggande värderingar. ABF tränar unga i aktivt medborgarskap och anordnar samhälleliga kampanjer och evenemang. Kulturverkstäder riktar sig främst till unga och till personer med invandrarbakgrund. 

Internationellt

ABF är en av IFWEA:s (International Federation of Workers’ Educational Associations) medlemsorganisationer och dessutom aktiv inom ABF Norden. Den årligen arrangerade Nordenskolan genomförs i samarbete med ABF Norden och SAMAK (Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté som består av de socialdemokratiska partierna och LO i Norden - the Co-operation Committee of the Nordic Social Democratic parties and trade union LOs).

ABF har sedan år 1931 tillsammans med sina nordiska systerorganisationer anordnat Genèveskolan för fackligt aktiva i samband med FN-organet ILO:s konferens. ABF anordnar även årligen internationell utbildning tillsammans med IFWEA i Sydafrika för fackligt aktiva unga. Språkbadskurser på svenska ordnas i samarbete med ABF Åland 2019-2020. 

ETUI

ABF uppmuntrar löntagare att delta i europeisk utbildning och att nätverka med europeiska fackliga kollegor. European Trade Union Institute ETUI, Europeiska fackliga samorganisationen EFS:s självständiga forsknings- och utbildningsinstitut, ordnar årligen tiotals kortvariga personalutbildningar av hög kvalitet runtom i Europa om aktuella fackliga frågor. ABF hjälper fackförbundens medlemmar i ansökningsprocessen. 

Projekt

ABF planerar, administrerar och anordnar arbetslivsprojekt, samhälleliga kampanjer och projekt samt kulturprojekt. ABF bidrar med fackförbundens nätverk och sakkunskap till det nationella, nordiska och europeiska projektsamarbetet. I planeringen av projekt sammanför ABF arbetstagare, arbetsgivare, utbildningsinstanser, forskningsinstitut och andra nödvändiga intressenter.

Kontaktuppgifter

Generalsekreterare, Utbildningsdirektör Katri Söder
Projektchef Mervi Ylitalo (arbetslivsprojekt)
Utbildningschef Kirsi Mäki (ETUI-utbildning)
Utbildningsplanerare Riitta Sinimäki-Mikola (Genèveskolan, Nordenskolan)