Digiosaajaksi työelämään

Ajankohta 1.1.2016–31.12.2017
Alue Etelä-Savo
Kohderyhmä Työttömät ja työttömyysuhan alaiset
Toteuttajat
 
Päätoteuttaja Työväen Sivistysliitto TSL
Osatoteuttajat Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Yhteistyökumppanit
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Palvelualojen ammattiliitto PAM
ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK


Digiosaajaksi työelämään -hanke oli suunnattu Etelä-Savon alueella asuville työttömille ja työttömyysuhan alaisille aikuisille. Hankkeen tavoitteena oli parantaa osallistujien digitaalista osaamista ja valmiuksia digitaaliseen kansalaisuuteen. Koulutukset järjestettiin Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Koulutuksen myötä osallistujat vahvistivat perustaitojaan ja saavuttivat itsenäisen käyttäjän taidot.

Osallistujat hyödynsivät tieto- ja viestintätekniikkaa ja kokeilivat uusia palveluita, sovelluksia sekä työkaluja. Lisäohjausten avulla osallistujat pystyivät heti hyödyntämään uusia tietojaan, pyytämään apua ja opastusta ongelmatilanteissa. Osaamiskartoitukset osoittivat, että osallistujilla oli motivaatiota ja kiinnostusta kehittää digitaalisia taitojaan tulevaisuudessa. Parempi tietoteknisten sovellusten hallinta teki työstä mielekkäämpää.