Työnohjausta

Työnohjaus edistää henkistä hyvinvointia, ammatillista kasvua, yhteistyötä, työroolien selkeyttä ja yhteisen käsityksen luomista yhteisön perustehtävästä. Työnohjaus tukee työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja esimiesten kehittymistä ja aktiivista osallistumista omassa työyhteisössään, ammattiliitossaan ja yhteiskunnassa ja edistää siten myös demokratiaa ja tasa-arvoa työelämässä. 

TSL tarjoaa työnohjauspalvelua jäsenjärjestöjensä luottamushenkilöille  ja luottamustehtävissä johtoasemassa toimiville aktiiveille.  Lisäksi TSL koordinoi ja tuottaa työnohjauspalvelua jäsenjärjestöjen henkilöstölle, esimiehille, johdolle ja työyhteisöille yhteistyössä myös Työelämän osaamisverkosto Askel Oy:n kanssa.

Työnohjaus toteutetaan joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Ryhmätyönohjauksissa vertaistuki vahvistaa myönteisiä tuloksia. Työnohjaus on kokemuksellista oppimista  ammatillisessa ja luottamuksellisessa vuorovaikutusprosessissa.

Työnohjauksessa tutkitaan, tiedostetaan ja jäsennetään työhön, sen tavoitteisiin ja toimintastrategioihin, työyhteisöön ja työrooleihin liittyviä kysymyksiä ja tunteita yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Yhdessä ääneen ohjaajan ja ryhmän kanssa ajatellessa löydetään uusia voimia antavia näkökulmia ja vaihtoehtoisia tapoja suhtautua haastaviin tilanteisiin, jolloin arjen jumiutuneet tilanteet ratkeavat ja työ sujuu.

Lähetätarjouspyyntö verkkolomakkeella.
Lue lisätietoa Työelämän osaamisverkostosta Askeleen verkkosivuilta
 

Lisätietoa ja kokemuksia työohjauksesta


Työnohjauksesta Ei pahalla. Sovulla. -podcastissa

Kolmiosainen työnohjausta ja työnohjauksen työnohjausta eri näkökulmista käsittelevä podcastsarja valmistui Turun kesäyliopiston Työnohjaajaksi työnohjaajille -koulutuksen lopputyönä ja julkaistiin Ei pahalla. Hyvällä. -podcastissa marraskuussa 2022.

Jakso 1: Totta vai tarua - käsityksiä työnohjauksesta
Mikä ihmeen työnohjaus? Ja mitä sillä saadaan aikaan? Jaksossa käsitellään muutamia työnohjaukseen liittyviä myyttejä. Keskustelijoina työnohjaajat Sanna Mäkipää ja Eivor Wallinvirta ja haastattelijana toimii työnohjaaja Pipsa Härkönen.
Kuuntele Spotifyssa: Totta vai tarua - käsityksiä työnohjauksesta

Jakso 2: Miksi työnohjaajan kannattaa investoida omaan työnohjaukseensa?
Tervetuloa kuuntelemaan podcastia työnohjauksen työnohjauksen eli toton merkityksistä työnohjaajille. Jaksossa tarkastelemme työnohjaajien kokemuksia totosta. Keskustelijoina työnohjaajat Minna Hyttinen ja Ulla Sara-aho ja haastattelijana työnohjaaja Pipsa Härkönen.
Kuuntele Spotifyssa: Miksi työnohjaajan kannattaa investoida omaan työnohjaukseensa?

Jakso 3: Valokeilassa työnohjaajan ja toton etiikka, ammatillinen kasvu ja työhyvinvointi
Miten vastuu, vapaus ja valta ilmenevät totossa? Entä miten toto tukee ammatillista kasvua ja työhyvinvointia? Tervetuloa kuuntelemaan työnohjaajien pohdintaa aiheista.
Keskustelijoina työnohjaajat Sanna Mäkipää ja Ulla Sara-aho ja haastattelijana työnohjaajat Eivor Wallinvirta ja Minna Hyttinen.
Kuuntele Spotifyssa: Valokeilassa työnohjaajan ja toton etiikka, ammatillinen kasvu ja työhyvinvointi
 

Ota yhteyttä ja kysy lisää: