Työnohjausta

Työnohjaus edistää henkistä hyvinvointia, ammatillista kasvua, yhteistyötä, työroolien selkeyttä ja yhteisen käsityksen luomista yhteisön perustehtävästä. Työnohjaus tukee työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja esimiesten kehittymistä ja aktiivista osallistumista omassa työyhteisössään, ammattiliitossaan ja yhteiskunnassa ja edistää siten myös demokratiaa ja tasa-arvoa työelämässä. 

TSL tarjoaa työnohjauspalvelua jäsenjärjestöjensä luottamushenkilöille  ja luottamustehtävissä johtoasemassa toimiville aktiiveille.  Lisäksi TSL koordinoi ja tuottaa työnohjauspalvelua jäsenjärjestöjen henkilöstölle, esimiehille, johdolle ja työyhteisöille yhteistyössä Työelämän osaamisverkosto Askel Oy:n kanssa.

Työnohjaus toteutetaan joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Ryhmätyönohjauksissa vertaistuki vahvistaa myönteisiä tuloksia. Työnohjaus on kokemuksellista oppimista  ammatillisessa ja luottamuksellisessa vuorovaikutusprosessissa.

Työnohjauksessa tutkitaan, tiedostetaan ja jäsennetään työhön, sen tavoitteisiin ja toimintastrategioihin, työyhteisöön ja työrooleihin liittyviä kysymyksiä ja tunteita yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Yhdessä ääneen ohjaajan ja ryhmän kanssa ajatellessa löydetään uusia voimia antavia näkökulmia ja vaihtoehtoisia tapoja suhtautua haastaviin tilanteisiin, jolloin arjen jumiutuneet tilanteet ratkeavat ja työ sujuu.

Lähetä tarjouspyyntö
Lisätietoa Työelämän osaamisverkosto Askel Oy:stä
 

Lisätietoa ja kokemuksia työohjauksesta

Vasama-lehti 5/2022, Kuorma kevyemmäksi, taakka pois tyynyltä
Sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti

SAK, uutiset 7.4.2020, Työnohjaus antaa voimia luottamustehtävän hoitamiseen
 

Ota yhteyttä ja kysy lisää: