Toimintaa yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen työelämän puolesta

TSL suunnittelee, toteuttaa ja järjestää työelämähankkeita, yhteiskunnallisia kampanjoita ja hankkeita sekä kulttuurihankkeita. TSL:n hankekeskus kokoaa yhteen jo suunnitteluvaiheessa hankkeelle olennaiset toimijat ja sidosryhmät, kuten työntekijät, työnantajat, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Lisäksi hankekeskus tuo yhteistyöhön mukaan ammattiliittojen verkostot ja asiantuntijuuden.

Jos hankemaailma ja sen termit tuntuvat vierailta, ota avuksi hankesanasto (pdf).
Tutustu TSL:n hankkeiden tietosuojaselosteeseen: tietosuojaseloste (pdf).
 

Meneillään olevat työelämähankkeet

Löydä polkusi -hankkeessa vahvistetaan nuorten ammatti-identiteettiä

Löydä polkusi -hanke vahvistaa nuorten ammatillista identiteettiä ja tukee koulutuspolulla etenemistä sekä työelämään siirtymistä. Ohjauksen lisäksi hankkeessa kehitetään nuorten vertaistukitoimintaa.
 

Uraohjausta työpaikalla -hanke vastaa työn murrokseen jatkuvan oppimisen kautta

Uraohjausta työpaikalla -hankkeessa vahvistetaan pk-yritysten osaamisen kehittämistä, jotta ne pystyvät vastaamaan työn murroksesta ja toimialojen muutoksista johtuviin haasteisiin. Hankkeessa rakennetaan toimintamalleja, joilla tuetaan ennakointia ja ajantasaisen osaamisen ylläpitoa. 
 

Työn murros -projekti kehittää palkansaajien muutosvalmiuksia ja tutkii aiheesta käytävää keskustelua

Työn murros -projekti kartoittaa työn murroksesta käytävää keskustelua ja kehittää muutosvalmiuksia palkansaajien näkökulmasta siten, että edistetään työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia osaamisen kehittämisen, elinikäisen oppimisen ja turvallisen työn murroksen haltuun ottamiseksi.