Toimintaa yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen työelämän puolesta

TSL suunnittelee, toteuttaa ja järjestää työelämähankkeita, yhteiskunnallisia kampanjoita ja hankkeita sekä kulttuurihankkeita. TSL:n hankekeskus kokoaa yhteen jo suunnitteluvaiheessa hankkeelle olennaiset toimijat ja sidosryhmät, kuten työntekijät, työnantajat, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Lisäksi hankekeskus tuo yhteistyöhön mukaan ammattiliittojen verkostot ja asiantuntijuuden.
 

Meneillään olevat työelämähankkeet


Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen lentokentän yrityksille ja työntekijöille

Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hankkeen palvelut kohdennetaan Helsinki-Vantaan lentokentän alueella toimiville yrityksille tai sinne palveluja tuottaville yrityksille ja niiden työntekijöille. Hankkeessa vahvistetaan koko työyhteisön luottamusta selviytyä koronapandemiasta aiheutuneista vaikeuksista ja tuetaan yritysten elpymistä.
 

Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Maahanmuuttajataustaisten miesten työllistymistä edistävän Komeetta-hankkeen keskeisinä työkaluina käytetään mentorointia ja vertaisryhmätoimintaa, joiden avulla luodaan paikkoja kohtaamisille ja osallistumiselle. Lisäksi maahan muuttaneiden parissa työskenteleville ammattilaisille järjestetään koulutusta kulttuurienvälisestä osaamisesta.
 

Löydä polkusi -hankkeessa vahvistetaan nuorten ammatti-identiteettiä

Löydä polkusi -hanke vahvistaa nuorten ammatillista identiteettiä ja tukee koulutuspolulla etenemistä sekä työelämään siirtymistä. Ohjauksen lisäksi hankkeessa kehitetään nuorten vertaistukitoimintaa.
 

Uraohjausta työpaikalla -hanke vastaa työn murrokseen jatkuvan oppimisen kautta

Uraohjausta työpaikalla -hankkeessa vahvistetaan pk-yritysten osaamisen kehittämistä, jotta ne pystyvät vastaamaan työn murroksesta ja toimialojen muutoksista johtuviin haasteisiin. Hankkeessa rakennetaan toimintamalleja, joilla tuetaan ennakointia ja ajantasaisen osaamisen ylläpitoa. 

Jos hankemaailma ja sen termit tuntuvat vierailta, ota avuksi hankesanasto (pdf).
Tutustu TSL:n hankkeiden tietosuojaselosteeseen: tietosuojaseloste (pdf).