Toimintaa yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen työelämän puolesta

TSL suunnittelee, toteuttaa ja järjestää työelämähankkeita, koulutushankkeita ja yhteiskunnallisia kampanjoita sekä hankkeita. TSL:n hankekeskus kokoaa yhteen jo suunnitteluvaiheessa hankkeelle olennaiset toimijat ja sidosryhmät, kuten työntekijät, työnantajat, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Lisäksi hankekeskus tuo yhteistyöhön mukaan ammattiliittojen verkostot ja asiantuntijuuden.